Club de lectura: Deu lliçons sobre Barcelona de Manuel Solà-Morales

Club de lectura: Deu lliçons sobre Barcelona de Manuel Solà-Morales

Dimecres 3 de maig a La Capell

Amb la participació d’Eulalia Gómez-Escoda, professora agregada del Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori de la Universitat Politècnica de Catalunya, i Albert de Pablo Ponte, Director d’Interlands, Ciutat i Territori, SL. Treballa en temes de Planejament Urbanístic, Paisatge i Medi Ambient.

DIMECRES 3 DE MAIG A LES 18:30 A LA CAPELL, PLAÇA NOVA, 5