Convocatòria oficial d’eleccions de Junta d’Arquitectes per l’Arquitectura

Convocatòria oficial d’eleccions de Junta d’Arquitectes per l’Arquitectura

 

En la reunió de Junta celebrada el dia 20 de setembre es va acordar per unanimitat convocar eleccions per a una nova junta de Govern de l’associació, ja que s’ha complert el període estatutari pel qual va ser elegida l’actual. Segons els estatuts i el calendari electoral, les eleccions tindran lloc el dia 3 de novembre.

Adjuntem  als socis via correu electrònic el reglament, el calendari i el cens electoral. El termini per fer reclamacions sobre el cens electoral és del dia 28 de setembre al 7 d’octubre.

Les candidatures es poden presentar del 28 de setembre al 12 d’octubre.

La constitució de la Mesa Electoral, formada per tres socis, es farà per sorteig realitzat pel secretari i en acte públic, el proper dia 27 de setembre, a la seu d’AxA a Sant Agustí, 5 1 F, 08012 Barcelona.

 

Atentament,

Josep Maria Gutiérrez,

Secretari d’Arquitectes per l’Arquitectura