El Govern aprova la memòria preliminar de la futura llei de patrimoni cultural

Els objectius de la futura norma són actualitzar els graus de protecció del patrimoni i incrementar la protecció, salvaguarda i defensa dels béns mobles i immobles

Publicat a La Vanguardia el 19 de desembre de 2023

El Govern ha aprovat aquest dimarts la memòria preliminar de la nova llei del patrimoni cultural català que actualitzarà l’actual norma i garantirà la protecció, conservació i difusió de l’herència cultural d’acord amb l’evolució de la societat actual. La redacció d’aquesta llei és un dels principals projectes de la legislatura en patrimoni i es pretén plantejar-la amb una visió “integral, flexible i actualitzada” a la normativa internacional. La iniciativa incorporarà un concepte del patrimoni més social, inclusiu i sostenible; que abasti la seva diversitat i incorpori models innovadors de gestió que s’adeqüin a la realitat actual. Un cop aprovada la memòria preliminar, el 2024 s’iniciarà un procés participatiu per la redacció de la llei.

En concret, segons ha explicat el Govern, els objectius de la futura norma són actualitzar els graus de protecció del patrimoni i incrementar la protecció, salvaguarda i defensa dels béns mobles i immobles, integrar el patrimoni cultural en la mitigació i adaptació al canvi climàtic, lluitar contra l’espoli del patrimoni cultural català i dinamitzar el patrimoni cultural mitjançant la cooperació entre agents públics i privats.

També s’espera que la futura llei ajudi a fomentar la vinculació del patrimoni cultural amb el desenvolupament territorial, socioeconòmic, educatiu, paisatgístic i econòmic, i generar nous recursos destinats a la promoció conservació i recerca d’aquest patrimoni. La norma haurà d’actualitzar la digitalització del patrimoni i els mecanismes de protecció i conservació del patrimoni digital així com promoure l’estudi i la recerca, en col·laboració amb les universitats i altres agents.

A banda d’aquesta llei, el Govern també treballa en l’avantprojecte de llei del patrimoni cultural immaterial català i de l’associacionisme cultural, que s’obrirà a informació pública també el gener.