El títol d’Arquitecte ja equival legalment al títol de Màster en Arquitectura

El títol d’Arquitecte ja equival legalment al títol de Màster en Arquitectura

El Consell de Ministres ha establert ja la correspondència entre les titulacions anteriors al Pla Bolonya (diplomats i llicenciats) i les posteriors al Pla Bolonya (grau i màster), d’acord amb el Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES).

Pel que fa al títol d’Arquitecte, l’acord del Consell de Ministres, aprovat el passat divendres 4 de setembre, l’equipara al nivell de Màster, és a dir, al nivell 7 del Marc Europeu de Qualificacions i nivell 3 del MECES. Aquest fet posa solució a una qüestió que els col·legis, a través del CSCAE, havien reclamat de fa temps: l’equiparació de titulacions amb els altres professionals europeus.

Seguint el mateix criteri que amb les titulacions d’enginyeria, el Consell de Ministres ha equiparat el títol d’arquitecte tècnic al nivell de Graduat, és a dir, al nivell 6 del Marc Europeu de Qualificacions i nivell 2 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES).

L’Acord del Consell de Ministres serà publicat al BOE pròximament, moment en el qual es podrà informar amb més detall sobre com acreditar aquest nivell de màster.

Notícia i imatge extretes del web del CoAC