Els nous realistes. Arquitectura catalana i balear d’ençà de la crisi del 2008

Els nous realistes. Arquitectura catalana i balear d’ençà de la crisi del 2008

Disseny Dhub Barcelona | 27 / 10 / 2023 – 07 / 01 / 2024

L’exposició mostra el treball d’un grup d’arquitectes catalans i balears -aquells que anomenem ‘nous realistes’- que arrel de la crisi del 2008 i conscients de que s’iniciava un canvi de cicle tant en la societat com en la professió, redefiniren uns nous paràmetres en l’exercici de l’arquitectura. És una nova generació d’arquitectes que posa en qüestió els paràmetres expansionistes amb els quals es treballava fins aleshores,  i que s’enforteix a mesura que l’emergència climàtica es fa més palesa.

COMISSARIS

Joan Roig (AxA)
Carme Ribas