ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: HERNÁNDEZ TARTERA ARQUITECTES

ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: HERNÁNDEZ TARTERA ARQUITECTES

REHABILITACIÓ I REFORMA INTERIOR DE MASIA A LES LLAMBARDES

2015 – 2016

El següent projecte és una rehabilitació i reforma integral d’una casa pairal del Penedès. La superfície construïda de les edificacions és de 335 m2 en una parcel·la de més de 4.000 m2. La masia es troba en un entorn protegit per a la recuperació, conservació i promoció del paisatge agrícola tradicional, i forma part del Catàleg de Masies i Cases Rurals de Catalunya. El conjunt està format per una nau principal (part habitable) de 2 plantes i construcció original, més 4 annexos d’ús no habitable de només 1 planta i construïts en diferents èpoques. La intervenció és la renovació integral de la masia per transformar-la en un habitatge amb tot el confort domèstic del segle XXI i amb una estreta relació amb l’exterior.

Degut a les deficiències constructives de les edificacions existents, les primeres intervencions del projecte han sigut diversos reforços estructurals i reparacions puntuals a: murs de càrrega de pedra, obertures, forjats i cobertes. S’han aplicat sistemes constructius i materials de la zona seguint els criteris de l’arquitectura de la bioconstrucció i construcció tradicional: materials orgànics (no ús del ciment Portland), morters de calç, fusta, pintures naturals a la calç, teules recuperades, totxos manuals, aïllaments minerals, … A més, el conjunt reutilitza el pou d’aigua existent per l’ús domèstic i de reg dels horts projectats tot al llarg d’un dels marges de pedra seca existents. La calefacció s’ha resolt amb només una xemeneia de llenya amb conductes d’aprofitament de l’aire calent, i una estufa també de llenya a l’entrada de la masia.

Es transforma tot l’interior de la zona habitable de la masia, recuperant i posant en valor la construcció tradicional. Se’n millora les condicions d’habitabilitat (nova escala i entrada, accessos adaptats i noves relacions i visuals amb l’exterior) així com el confort climàtic. S’adequa el terreny exterior de la resta de la parcel·la per un aprofitament agrícola d’autoconsum sempre utilitzant materials naturals (travesses de fusta ecològica, pedra reutilitzada de runes, …) per aconseguir una perfecte simbiosi amb el paisatge.

Entrada principal
Entrada 1
Entrada 2
Escala 1
Escala 2
Cuina estar
Xemeneia
Dormitori
Planta 1

Autors: Hernández-Tartera Arquitectes, Alberto Hernández Medina, arquitecte + Judith Tartera Ramón, arquitecte