En la mort de l’arquitecte Manuel de las CasasEn la muerte del arquitecto Manuel de las Casas

En la mort de l’arquitecte Manuel de las CasasEn la muerte del arquitecto Manuel de las Casas

Manolo Casas ha mort a Madrid als 73 anys, després d’una intensa vida dedicada a l’arquitectura en el triple aspecte de bon professional, magnífic professor i eficaç home públic en la Direcció General d’Arquitectura en els gloriosos anys 80 del passat segle.Manolo Casas ha fallecido en Madrid a los 73 años, después de una intensa vida dedicada a la arquitectura en el triple aspecto de buen profesional, magnífico profesor y eficaz hombre público en la Dirección General de Arquitectura en los gloriosos años 80 del pasado siglo.

Manolo Casas va ser deixeble de Sáenz de Oiza i de De la Sota. Del primer deixeble va aprendre l’interès pels problemes de l’habitatge col·lectiu en l’etapa de “los poblados dirigidos y las Unidades de Absorción”. Del segon, del que va ser auxiliar de Càtedra a l’ETSAM, va desenvolupar una gran curiositat pels problemes tecnològics i de la construcció.

Mentre era a la Dirección General de la Vivienda va organitzar exposicions, publicacions i premis en els quals l’arquitectura era la protagonista discreta, realista i amb interès social. La seva relació amb Barcelona era molt pròxima i amb motiu de les Biennals d’Arquitectura, la seva presència era imprescindible entre nosaltres. Ha mort un gran amic castellà, un admirador de la costa Brava, un gran arquitecte.

Manolo Casas fue discípulo de Saenz de Oiza y de De la Sota. Del primer discípulo aprendió el interés por los problemas de la vivienda colectiva en la etapa de “los poblados dirigidos y las Unidades de Absorción “. Del segundo, del que fue auxiliar de Cátedra en la ETSAM, desarrolló una gran curiosidad por los problemas tecnológicos y de la construcción.

Mientras estaba en la Dirección General de la Vivienda organizó exposiciones, publicaciones y premios en los que la arquitectura era la protagonista discreta, realista y con interés social. Su relación con Barcelona era muy cercana y con motivo de las Bienales de Arquitectura, su presencia era imprescindible entre nosotros. Ha muerto un gran amigo español, un admirador de la costa Brava, un gran arquitecto .