Exposició sobre Grup R | Motor de modernitatExposición sobre Grup R | Motor de modernidad

Exposició sobre Grup R | Motor de modernitatExposición sobre Grup R | Motor de modernidad

GRUP R 

L’exposició del Grup R “Motor de modernitat”, inaugurada dimecres 5 de febrer, és una col·laboració del MACBA i el COAC. La primera idea, proposant fer-la, va néixer en les reunions d’AxA, de la que el seu comissari, Fernando Marzá, n’és un membre distingit.El próximo día 5 de febrero se inaugura la exposición sobre Grup 5 en el MACBA.

Si alguna raó hi ha en que AxA pensés en aquesta exposició, és la nostra lògica obsessió per emmirallar-nos, no tant en  les formes com en les idees, en l’esperit del G.R., com a grup de pressió amb l’objecti de la pràctica de la bona arquitectura en un context advers (Ells els franquisme, nosaltres la crisi econòmica i del sistema polític estatal).

L’acció del Grup R en els centres d’opinió de l’arquitectura, del disseny i de les arts, el protagonisme en el mitjans de comunicació disciplinaris (“Cuadernos de Arquitectura”) i la implicació en la modernització del Col·legi d’Arquitectes són un model que envegem i que voldríem superar.

L’exposició, d’un disseny impecable, manté un equilibri entre el context (imatges impactants del NO-DO, el trist final de la revista AC com a referència al poder destructor de la Guerra civil) i la producció arquitectònica del Grup que en deu anys i a traves d’exposicions modèliques desenvolupa tipologies arquitectòniques diverses, des de la casa unifamiliar (Coderch, Sostres) fins als conjunts d’habitatges (Mitjans, Bohigas-Martorell, Subias-Giraldez-López Iñigo) que encara avui són un model d’actitud ètica i de professionalitat.

En l’exposició hi ha un crit emocionant, l’escultura de Moisès Villelia, propietat del COAC, càntic incomprès de la llibertat de creació artística i també hi ha una música callada, les fotos de Català-Roca que amb l’objectivitat del blanc i negre, posen el contrapunt rítmic a una gran exposició.

Lluís Domènech Girbau,
President d’AxA.

El pròxim dia 5 de febrer s’inaugura l’exposició sobre Grup R al MACBA.

L’any 1951 es constitueix a Barcelona el Grup R, una associació amb l’objectiu, segons el primer dels articles dels seus estatuts, de “l’estudi i divulgació dels problemes de l’art contemporani i en especial de l’arquitectura”. Sota la lletra R, capitular de Renovació i Recuperació cultural i arquitectònica, el Grup aplegava membres de dues generacions d’arquitectes: els que van iniciar els seus estudis immediatament abans de la Guerra Civil i els que ho van fer en acabar la contesa. Dues generacions entrellaçades pel GATCPAC, com a primer referent, i els conceptes heretats de la revista AC i per la sofisticació que desprenia la revista D’ací d’allà. Els unia també l’interès comú de promoure una arquitectura internacional a partir del moviment modern i de la seva crítica posterior, enfront del panorama arquitectònic del primer període del franquisme.

Aquesta exposició rememora les idees i les obres d’aquest conjunt d’arquitectes, l’acció dels quals va contribuir a consolidar una versió pròpia de l’estètica moderna sota el règim franquista. Les seves construccions –avui bons exemples del patrimoni arquitectònic modern– i sobretot les exposicions i els debats que varen organitzar, van alimentar i internacionalitzar la cultura catalana d’aquell moment, políticament molt fosc, però creativament molt dinàmic. Comissariada per Fernando Marzá, l’exposició vol resituar en el present un episodi central per entendre les tensions entre modernitat i avantguarda al nostre país des de la segona meitat del segle XX fins als nostres dies.

El Grup R el van constituir: Oriol Bohigas, José Antonio Coderch, Joaquim Gili, Josep M. Martorell, Antoni de Moragas, Josep Pratmarsó, Josep M. Sostres i Manuel Valls. L’any 1955 hi ingressen oficialment Guillermo Giráldez, Josep Antoni Balcells, Manuel Ribas i Joaquim Bassó i es donen de baixa oficialment Coderch i Valls. Finalment, l’any 1958 hi ingressen Pau Monguió i Francesc Vayreda.

Durant la seva trajectòria el Grup R va comptar amb la col·laboració de Ricard Giralt Miracle i de Joan Josep Tharrats per al grafisme i de Francesc Català-Roca per a la fotografia.

Inauguració: 5 de febrer de 2014. Dates: 6 de febrer – 24 de juny de 2014. Comissari: Fernando Marzá. Organització i producció: Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA).

En 1951 se constituye en Barcelona el Grup R, una asociación cuyo objetivo, según el primero de los artículos de sus estatutos, es “el estudio y divulgación de los problemas del arte contemporáneo y en especial de la arquitectura”. Bajo la letra R, capitular de Renovación y Recuperación cultural y arquitectónica, el Grupo reunía a miembros de dos generaciones de arquitectos: los que iniciaron sus estudios inmediatamente antes de la Guerra Civil y los que lo hicieron al terminar la contienda. Dos generaciones entrelazadas por el GATCPAC, como primer referente, y los conceptos heredados de la revista AC y por la sofisticación que desprendía la revista D’ací d’allà. Les unía también el interés común por promover una arquitectura internacional a partir del movimiento moderno y de su crítica posterior, frente al panorama arquitectónico del primer periodo del franquismo.

Esta exposición rememora las ideas y las obras de este conjunto de arquitectos, cuya acción contribuyó a consolidar una versión propia de la estética moderna bajo el régimen franquista. Sus construcciones –hoy buenos ejemplos del patrimonio arquitectónico moderno– y sobre todo las exposiciones y los debates que organizaron, alimentaron e internacionalizaron la cultura catalana de aquel momento, políticamente muy oscuro, pero creativamente muy dinámico. Comisariada por Fernando Marzá, la exposición se propone resituar en el presente un episodio esencial para entender las tensiones entre modernidad y vanguardia en nuestro país desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días.

Constituyeron el Grup R Oriol Bohigas, José Antonio Coderch, Joaquim Gili, Josep M. Martorell, Antoni de Moragas, Josep Pratmarsó, Josep M. Sostres y Manuel Valls. En 1955 ingresan oficialmente Guillermo Giráldez, Josep Antoni Balcells, Manuel Ribas y Joaquim Bassó y se dan de baja oficialmente Coderch y Valls. Finalmente, en 1958 ingresan Pau Monguió y Francesc Vayreda.

Durante su trayectoria el Grup R contó con la colaboración de Ricard Giralt Miracle y de Joan Josep Tharrats para el grafismo y de Francesc Català-Roca para la fotografía.

Inauguración: 5 de febrero de 2014. Fechas: 6 de febrero – 24 de junio de 2014. Comisario: Fernando Marzá. Organización y producción: Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA).