Exposició _import GENEVA | RAMON VALLS

Exposició _import GENEVA | RAMON VALLS

Building Geneva_projects versus challenges

ARTS SANTA MÒNICA Les Rambles, 7, 08002 Barcelona

El projecte Cities Connection Project impulsat pels arquitectes Xavier Bustos i Nicola Regusci — XNFarquitectes— proposa l’intercanvi d’experiències entre 20 despatxos d’arquitectura de les ciutats que vincula. Es va iniciar al maig de 2013 amb una connexió entre Barcelona i Ticino. En aquesta ocasió, la segona edició estableix la connexió amb Ginebra a partir de la selecció de 20 projectes d’habitatge col·lectiu, que s’emmarquen en el pla de creixement de 50.000 nous habitatges de la ciutat suïssa.

L’acte central de l’encontre que va tenir lloc el passat divendres al migdia a l’auditori de l’Arts Santa Mònica va comptar amb la presència dels responsables de la ciutat suïssa, l’arquitecte cantonal de Ginebra, Francesco della Casa, el Conseller d’Estat del département de l’aménagement, du logement et de l’énergie, Antonio Hodgers, i dels anfitrions del Departament de Cultura.

Després de la presentació dels 20+20 despatxos d’arquitectura en la que cada equip va poder manifestar de forma breu les seves inquietuds i els seus propòsits, es va establir un intercanvi d’idees sobre les experiències en les actuacions que han dut a terme i que recull l’exposició.

És destacable la presentació per part del Conseller d’Estat dels valors arquitectònics i de qualitat atribuïts a les futures actuacions del pla urbanístic i el compromís dels actors immobiliaris privats que el desenvolupen a respectar-los i impulsar-los, sota el control de l’administració.

Es va posar de manifest per part de l’arquitecte en cap de la regió la importància del paper dels arquitectes i del concurs d’arquitectura com a eïna fonamental i bàsica “capaç de modificar de forma duradora el caràcter i la urbanitat dels nostres barris, de millorar el marc vital dels seus habitants i estimular les ganes de construir”.

El concurs d’arquitectura a Ginebra es planteja com un concurs obert amb una definició molt precisa dels documents a elaborar, una documentació inicial precisa que inclou una maqueta a escala 1:500 en la que cada concursant ha d’incorporar la seva proposta, i unes retribucions als concursants que formen part, des de l’inici, de la reserva econòmica prevista per a l’actuació.

El segon peu fonamental del concurs d’arquitectura a Ginebra és el jurat. Aquest jurat presenta una composició amplia d’arquitectes, representants socials —usuaris i veïns— i promotors sense vincle amb l’administració, la qual cosa fa possible una visió multilateral i una decisió independent. Els aspectes que el jurat ha de considerar atenen a qüestions arquitectòniques, funcionals i espacials, deixant de banda o en segon terme les presentacions renderitzades.

Finalment, el jurat emet la seva decisió de forma raonada, minuciosa i pública, garantint el millor resultat del concurs.

Veure que una altra manera de plantejar els encàrrecs de l’obra pública i privada en actuacions públiques és possible encoratja a fer entendre a les administracions catalanes i empreses públiques que gestionen les inversions en obres d’arquitectura que el model que s’està utilitzant és el pitjor per fer front a les demandes de nous equipaments i habitatges, si el que importa és la creació d’espais urbans i edificis que aportin qualitat, funcionalitat i confort, i bellesa a les nostres ciutats i ciutadans.

A tots us animo a visitar l’exposició _Import GENEVA, i especialment als nostres gestors, perquè aprofitin la futura exposició _Export BARCELONA del proper mes de febrer a Ginebra per conèixer de primera mà els criteris i els mecanismes que altres administracions amb visió de futur utilitzen en les seves actuacions.

Ramon Valls, arquitecte
Barcelona 17.11.14