Fugint del pintoresquisme | Llàtzer Moix

Fugint del pintoresquisme | Llàtzer Moix

Publicat el divendres, 5 de septembre de 2014 en LA VANGUARDIA

 

Fa cinc anys hi havia poques cases a la Lluena, un paratge situat al costat de Camallera. Ara, després de la seva urbanització i divisió en grans parcel·les per a ús residencial, n’hi ha algunes. Són de formats molt diversos, perquè a l’hora de construir en un entorn de camp com el que ens ocupa hi ha diverses opcions: les que proven de mimetitzar-se amb l’arquitectura vernacla i les que prefereixen adoptar un llenguatge modern. El primer porta de vegades a reproduir esquemes caducs. El segon sembla més adequat per respondre als requeriments de l’època. Però cap dels dos plantejaments no ofereix garanties de fracàs rotund o d’èxit complet. Cada cas té els seus riscos i, també, les seves possibilitats.

Sergi Serra i Marta Adroer van rebre l’encàrrec de construir un habitatge d’un sol nivell a la Lluena. Era per a una parella que els va demanar prioritzar les relacions entre interior i exterior. La resposta dels arquitectes va ser una planta rectangular, amb espais tancats i espais perimetrals, aquests últims protegits amb murs de pedra seca o amb paraments de vímet, que envolten porxos i patis. Això presentava dos avantatges: d’una banda, aconseguir més eficiència tèrmica en modular la insolació; de l’altra, la possibilitat d’eludir les normatives restrictives que limiten la superfície de les obertures en façana. Una obra anterior a la Lluena ja havia estimulat l’habilitat de Serra i Adroer per complir les normes sense trair els seus interessos arquitectònics. I aquí, diuen, hi van arribar amb la lliçó Arquitectes: Sergi Serra i Marta Adroer Ubicació: la Lluena, Camallera (Girona) apresa. La Casa GG, que és com s’anomena aquesta obra, s’aguanta amb una estructura metàl·lica lleugera, en forma d’M (és a dir, amb sostrada a dues aigües invertida), que permet esquivar altres restriccions normatives i simular, des de l’exterior, una coberta que gairebé sembla plana, revestida per fora amb la receptiva teula de color palla, i a l’interior amb plafons de fusta, també utilitzats per emplafonar l’espai interior.

El resultat d’aquesta operació, d’aquesta defensa de l’arquitectura de línies modernes en un àmbit propens al pintoresquisme, és una casa amb molt caràcter, disposada sobre una plataforma de formigó, que sembla posar-se, més que arrelar-se, al solar. Això sintonitza amb l’entorn gràcies a alguns dels seus materials. Però que té una forma afilada i contundent que remet a una modernitat que potser a alguns els semblarà una mica menys campestre que els materials. Són els efectes col·laterals de la lluita contra el pintoresquisme.

Casa GG

Arquitectes: Sergi Serra i Marta Adroer

Ubicació: la Lluena, Camallera (Girona)

 

Foto portada extreta de La Vanguardia | Vista de la Casa GG, obra de Sergi Serra i Marta Adroer a la Lluena, a Camallera