La Barceloneta intocable

La Barceloneta intocable

L’Ajuntament deroga definitivament el pla d’ascensors i protegeix els quarts de casa

Publicat el divendres, 17 d’octubre de 2014 a LA VANGUARDIA

XAVIER GÓMEZ | Els quarts de casa de la Barceloneta, els antics habitatges dels pescadors, es convertiran en patrimoni arquitectònic de la ciutat. Aquests petits pisos, abans injuriats per la seva mida i que en molts casos estan envellits, es protegiran perquè no desapareguin ni perdin la seva identitat. Però les cases no seran l’únic que s’intentarà salvaguardar al barri mariner de Barcelona. L’Ajuntament pretén blindar el seu urbanisme singular i tots els seus edificis per evitar que la seva història es dilueixi en futures remodelacions.

Dos plans urbanístics -una modificació del pla general metropolità (PGM) i una altra modificació del pla especial de reforma interior (PERI)- tots dos en exposició pública aquests dies, van encaminats a aconseguir aquest blindatge urbà i conduirà a eliminar definitivament el pla d’ascensors, aprovat el 2007 i que va causar el rebuig i les protestes dels veïns.

L’esmentat pla municipal establia que per poder instal·lar als edificis un ascensor s’havia d’eliminar un quart de casa de cada bloc, de manera que es deixava espai per a la instal·lació.

En aquell moment, els veïns van assegurar que aquest projecte suposava eliminar de fet un 20 per cent dels habitatges del barri i es van manifestar i van protestar en reiterades ocasions en contra. Els residents consideraven que se’ls estava expulsant del barri. Resulta que els pisos d’aquesta zona de la ciutat són els més petits de Barcelona -una mitjana que no arriba als 40 metres quadrats- i ara són cobejats per transformar-los en habitatges d’ús turístic.

Tot i així, el pla va tirar endavant sota l’Ajuntament socialista i es va aprovar definitivament el 2007. Una de les modificacions urbanístiques va, precisament, dirigida a derogar el projecte d’accessibilitat vertical. La regidora del districte de Ciutat Vella, Mercè Homs, explica que l’eliminació del pla no comportarà una pèrdua de qualitat de vida en aquelles persones amb problemes de mobilitat i que necessiten un ascensor per baixar al carrer. En les properes setmanes, segons la regidora, està previst presentar un programa per donar una solució a aquest col·lectiu.

En aquest sentit, el regidor explica que el pla, que haurà de rebre el vistiplau en el ple municipal, també persegueix conservar l’estructura urbana i, per això, es prohibirà -per exemple- que es construeixin noves remuntes. Això no vol dir que s’hagin de demolir les existents, però no n’hi podran haver de noves a les finques afectades pel document.

Una de les novetats que s’introdueixen en aquest nou planejament de reforma interior és que es protegeix el conjunt del barri i no únicament un nombre determinat d’edificis. Això comportarà que, en el moment, que s’hagi de rehabilitar una finca, s’hagin de seguir uns criteris estrictes que afectarien els colors i els materials utilitzats en la reforma. No es vol que res desentoni i llanci per terra l’estètica actual del barri. “No n’hi ha prou amb protegir uns quants edificis, fa tres anys que treballem perquè es blindi patrimonialment tot el teixit urbà de la Barceloneta”, diu la regidora Homs.

L’esbós d’aquesta protecció inclou el teixit històric i tradicional: el territori que va des del passeig Marítim al passeig Joan de Borbó, l’àrea del parc de la Barceloneta i el sector Nord.

Els documents també donaran compliment a dos convenis que es van subscriure el 2009 i el 2010 relatius a la finca del carrer Ginebra, número 43, que tornarà a ser qualificada d’equipament, i la coneguda com Casa del Porro, que es qualifica com a equipament. També es proposa la supressió de l’afectació viària de la prolongació del carrer Vicaria, on està previst de construir una dotació d’habitatge protegit.

Foto portada extreta de l’arxiu de LA VANGUARDIA | Xavier Gomez