L’AMB, patrocinador d’AxA, i l’ajuntament de Santa Coloma de Gramenet presenten les obres de renaturalització del riu Besòs

L’AMB, patrocinador d’AxA, i l’ajuntament de Santa Coloma de Gramenet presenten les obres de renaturalització del riu Besòs

El projecte servirà per millorar la qualitat ambiental de l’espai fluvial i permetrà ampliar la biodiversitat de flora i fauna al riu Besòs

Renaturalitzar el riu Besòs és una estratègia per augmentar-ne la resiliència enfront dels impactes del canvi climàtic, i inclou alliberar els ecosistemes de la pressió humana perquè tendeixin a autoregular-se i a funcionar de manera natural. Aquest canvi de paradigma pretén deixar que la natura tingui cura de si mateixa, permetent que els processos naturals reparin i restaurin els paisatges degradats per l’acció de l’home. 

El refugi de biodiversitat, com a primer pas, obre una nova etapa per preservar els hàbitats existents, potenciar la biodiversitat autòctona i eliminar les espècies invasores. 

El vicepresident executiu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Antoni Balmón, i l’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, han presentat públicament l’inici de les obres d’aquest refugi de biodiversitat al passeig de la Salzereda de Santa Coloma.  

Balmón afirma que “no només ens quedarem en la recuperació paisatgística sinó establir una agenda orientada cap al futur, basada en la sostenibilitat i el medi ambient”. “També es pretén donar al riu una força de proximitat a la ciutadania perquè la gent pugui veure com funciona aquest espai natural”, conclou.  

Parlon, ha explicat que “tres administracions publiques treballen perquè aquest sigui un entorn de salut i biodiversitat i sobretot per recuperar-lo per als usos ciutadans, no només de la gent de Santa Coloma, perquè ve gent de tot arreu a gaudir d’aquest espai”.

L’àmbit d’actuació d’aquesta Fase 1 de les obres comprèn l’espai de la llera entre el Pont Vell i Can Zam. El projecte té un pressupost d’un milió d’euros, finançat per l’AMB (70 %) i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (30 %), amb ajuda europea del FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional). 

El nou refugi permetrà el desenvolupament de flora i fauna i millorarà la qualitat paisatgística d’una conca fluvial reconvertida en un corredor ecològic imprescindible dins la infraestructura verda i blava metropolitana, ja que connecta el Parc Natural de la Serra de Collserola i el Parc de la Serralada de Marina amb el litoral metropolità. 

La Fase 1 del projecte persegueix cinc objectius estratègics: 

  • Millorar la funció de connector ecològic entre els parcs naturals de la Serralada de Marina i de la Serra de Collserola. 
  • Millorar les condicions ambientals per al desenvolupament de la població de l’anguila europea (Anguilla anguilla), en perill crític d’extinció. 
  • Recuperar hàbitats lacunars desapareguts perquè augmenti la presència d’espècies de peixos i amfibis al tram final del Besòs. 
  • Reduir gradualment la presència d’espècies exòtiques i invasores de flora i fauna, entre les quals l’anomenada canya americana (Arundo donax). 
  • Posar en marxa un espai educatiu perquè s’hi duguin a terme activitats de divulgació i ciència ciutadana. 

Elements principals de la Fase 1 del refugi de biodiversitat 

Aula ambiental (esplanada de recepció).Aquesta zona permetrà rebre els grups de visitants (escoles i famílies), als quals es facilitarà informació detallada sobre la visita i l’accés a la llacuna didàctica. 

Camí didàctic.Es tracta d’un recorregut educatiu integrat en l’ecosistema fluvial per facilitar l’observació i el coneixement dels diferents hàbitats i espècies de manera respectuosa. 

Prat fluvial i accés a la llacuna didàctica.Es pretén aconseguir un equilibri entre el potencial d’acollida d’espècies animals i la freqüentació controlada per a l’observació i l’estudi. 

Amb l’objectiu d’aprofitar al màxim l’aigua existent, es construiran canals estrets sobre una base de formigó amb additius biològics que fomentin l’aparició d’algues i líquens, que a més d’aportar complexitat ecològica s’integren ràpidament amb el paisatge. 

Observatori d’aus. Aquest espai es destina a l’observació i l’estudi de les aus que nidifiquen a l’entorn i visiten les diferents àrees de l’ecosistema fluvial. 

Llacunes artificials. Són reserves de biodiversitat aqüícola. Hi haurà dues noves llacunes amb accés restringit per a tasques de caràcter científic o educatiu i per potenciar les zones d’alimentació i reproducció d’espècies d’aus, peixos i amfibis. 

Meandrificació del camí de servei. Es tracta d’una estratègia per naturalitzar la zona de refugi i crear nous microhàbitats amb vegetació fluvial per afavorir la presència de pol·linitzadors, lepidòpters, rèptils, amfibis i mamífers. 

Exposició itinerant. La ciutadania podrà conèixer el projecte de renaturalització del riu Besòs mitjançant una exposició itinerant que s’instal·larà inicialment el dimecres 26  al passeig de la Salzereda amb Llorenç Serra, i que mitjançant plafons informatius explica la transformació del riu i el seu entorn natural, amb tots els detalls del nou refugi de biodiversitat. 

Projecte dins del Programa d’actuacions en paisatges naturals i urbans 

Aquest projecte forma part del Programa d’actuacions en paisatges naturals i urbans (PSG). Es tracta d’un pla d’inversions que pretén millorar els espais fluvials metropolitans, recuperar les zones degradades i integrar diferents elements naturals del territori metropolità que presenten una fragmentació. D’aquesta manera, l’AMB va consolidant la infraestructura verda metropolitana: un conjunt d’espais naturals interconnectats que ocupen més de 50 % de la superfície de la metròpolis de Barcelona i que tenen funcions vitals per a la qualitat ambiental i la cohesió social d’aquest territori.