L’Arquitectura i els projectes SATE d’aillament,   amb BAUMIT

L’Arquitectura i els projectes SATE d’aillament, amb BAUMIT

En aquesta jornada, organitzada per Arquitectes per l’Arquitectura i l’empresa BAUMIT, els estudis Gras Reynes Arquitectos i Peris+Toral.Arquitectes ens presenten projectes en els quals s’han utilitzat les solucions BAUMIT com a Sistemes Constructius d’Aïllament Tèrmic Exterior (SATE)

Els entorns bells, saludables i energèticament eficients milloren el nivell de vida de les persones. La gestió de la qualitat i la protecció del medi ambient han estat part de la creació de la filosofia corporativa a totes les fàbriques BAUMIT durant dècades. L’ús sostenible i amb visió de futur dels recursos, minimitzant el consum d’energia i emissions i optimitzant les matèries primeres i l’ús de combustible, són tasques a les que donen prioritat.

En aquesta jornada, organitzada per AxA i l’empresa BAUMIT, els estudis Gras Reynes Arquitectos i Peris+Toral.Arquitectes ens presenten projectes en els quals s’han utilitzat les solucions BAUMIT com a Sistemes Constructius d’Aïllament Tèrmic Exterior (SATE).

BAUMIT, per la seva banda, reflexionarà sobre l’evolució del SATE en l’edificació, la seva presència en diferents tipologies i la percepció del color en l’arquitectura.

GRAS REYNES ARQUITECTES Desenvolupen la seva activitat principalment a Espanya, encara que amb una creixent presència internacional. La seva obra abasta un ampli ventall de projectes, habitatges unifamiliars, plurifamiliars, hotels, edificis d’oficines, rehabilitació i planejament urbà.

PERIS+TORAL.ARQUITECTES Fundat el 2005 per Marta Peris i José Manuel Toral, és un estudi d’arquitectura que combina la seva activitat professional amb l’acadèmica. Actualment treballen en diferents projectes i obres en curs, tant d’habitatge com d’espai públic, i imparteixen docència a ETSAB.


DIJOUS 24 D’OCTUBRE DE 2019 A LES 19:00

19:00   Benvinguda | Ramon Sanabria, Arquitecte i President de AxA. Introducció de BAUMIT | Fernando Arrabé, Arquitecte i Director General de Baumit S.L. Presentació dels ponents | Jordi Romeu, Arquitecte

19:15   ‘GRAS WORKS 2010 – 2019’ | Guillermo Reynés Vázquez-Rovira, Arquitecte Director de Gras Reynés Arquitecto

19:45   ‘Tres proyectos de VPO: sistemas y estrategias’ | José Manuel Toral, Soci Arquitecte de Peris+Toral.Arquitectes

20:15   Cloenda | Fernando Arrabé, Arquitecte i Dtor Gral de Baumit S.L. Torn de preguntes

20:30   Aperitiu

La sessió tindrà lloc a MATTER BARCELONA, showroom del sector professional de l’arquitectura i l’interiorisme, en el que pots trobar la millor selecció de materials| C/ Can Segalar 6-8 local 1-2 Barcelona

Entrada gratuita amb inscripció previa a info@arqxarq.es