Les ombres i la llum | Hisao Suzuki

Les ombres i la llum | Hisao Suzuki

3/6 – 15/8/2022 | Sala Oberta 2, Museu de la Garrotxa, Olot (Girona)

La primera exposició de Hisao Suzuki, un dels fotògrafs més importants de l’arquitectura contemporània, aplega 48 fotografies en blanc i negre dels edificis més emblemàtics de l’arquitectura internacional, així com els retrats dels creadors. Les fotografies que s’hi exposen formen part de la “Col·lecció RCR Bunka, Hisao Suzuki” de la Fundació RCR Bunka.


La primera exposición de Hisao Suzuki, uno de los fotógrafos más importantes de la arquitectura contemporánea, reúne 48 fotografías en blanco y negro de los edificios más emblemáticos de la arquitectura internacional, así como los retratos de sus creadores. Las fotografías que se exponen forman parte de la “Colección RCR Bunka, Hisao Suzuki” de la Fundación RCR Bunka.


The first exhibition of Hisao Suzuki, one of the essential photographers in contemporary architecture, brings together 48 black and white photographs of the most emblematic buildings in international architecture and portraits of the creators. The pictures on display are part of the “RCR Bunka, Hisao Suzuki Collection” of the RCR Bunka Foundation. La première exposition de Hisao Suzuki, l’un des plus importants photographes de l’architecture contemporaine, rassemble 48 photographies en noir et blanc des bâtiments les plus emblématiques de l’architecture internationale, ainsi que des portraits de leurs créateurs. Les photographies exposées font partie de la “Collection RCR Bunka, Hisao Suzuki” de la Fondation RCR Bunka.