L’espai jove de creació La Nau de Barberà del Vallès ja és una realitat

L’espai jove de creació La Nau de Barberà del Vallès ja és una realitat

L’AMB, patrocinadora d’AxA, ha estat promotora d’aquest projecte a través d’Espai Públic

L’AMB ha acabat les intervencions de condicionament d’una part de La Nau, que neix a partir de la reforma interior d’una nau industrial i es transforma en equipament cultural. Aquest espai promou activitats de creació i difusió artística, concerts, activitats de lleure i formació per als joves.

L’AMB, a través d’Espai Públic, ha estat promotora d’aquest projecte i l’arquitecta Meritxell Inaraja n’ha estat l’autora i n’ha portat la direcció d’obra

Aquesta transformació de nau industrial a equipament cultural ha tingut dues fases principals. La primera va ser l’any 2010, quan el consistori municipal va dur a terme una intervenció per condicionar la part nord de la nau com un espai per a concerts i esdeveniments públics.

La transformació s’ha dut a terme en dues fases: la primera el 2010, executada pel consistori municipal, i la segona, encetada el 2017 a partir d’un concurs d’idees promogut per l’AMB

La segona fase va començar l’any 2017 amb un concurs d’idees convocat per l’AMB a petició de l’Ajuntament de Barberà del Vallès. Del concurs d’idees en va sortir un projecte guanyador, que s’ha concretat en el condicionament de la part sud o posterior de l’equipament amb l’objectiu de tenir un espai per fer-hi activitats socials i artístiques que complementaran les activitats de la sala gran.  Les obres han tingut un cost d’1.128.508,56  €.

Les obres de transformació han consistit en la construcció de tres espais principals:

  • Vestíbul d’accés
  • Sala de reunions, aula per a tallers, aula per a noves tecnologies, aula polivalent, serveis, cabines d’assaig i estudi de so, sala de ball i magatzem
  • Gran espai polivalent a doble altura i grades plegables

La proposta s’ha basat en l’aprofitament de les virtuts de la nau existent com a espai cobert, ben il·luminat, polivalent i “primera pell” protectora de grans dimensions, idoni per acollir activitats múltiples. A dins s’hi ha construït una segona estructura com si fos una caixa amb l’objectiu de complir les condicions d’aïllament acústic i tèrmic necessaris per desenvolupar les activitats socials i artístiques. Aquesta nova caixa construïda a l’interior s’ha fet amb una estructura metàl·lica i parets de fusta, que esdevé una nova façana abocada sobre aquest gran buit interior de la nau principal.

L’estructura de la de nau manté l’estat inicial, amb el traç de pintures i acabats de reformes anteriors. El desnivell existent entre l’accés i la planta baixa permet crear un gran vestíbul d’accés que fa de balcó sobre la resta de l’espai utilitzable per a espectacles i activitats de diferents formats.

Finalment, cal destacar que la coberta de la nau s’ha construït amb panells metàl·lics amb aïllament tèrmic disposats en franges longitudinals que permeten l’existència d’espais d’entrada de llum natural, fet que minimitza la demanda energètica de l’equipament.

Equipament que acollirà tot tipus d’activitats artístiques, socials i culturals

L’any 2011 es va posar en marxa l’equipament municipal La Nau, que d’ençà d’aleshores acull els concerts que es fan a la ciutat des del moviment associatiu juvenil.

Entre el 2009 i el 2011 es va desenvolupar un projecte participatiu amb els col·lectius juvenils de la ciutat per al disseny de l’equipament, tant en les necessitats infraestructurals com en el contingut dels projectes. Des del 2011 fins a l’actualitat, La Nau ha consolidat un calendari estable de concerts, organitzats per l’Ajuntament de Barberà i les entitats juvenils de la ciutat, a través d’una taula participativa entre l’Ajuntament i les entitats juvenils involucrades en el projecte, anomenat Gestora de La Nau. Aquesta taula de treball està en marxa des del 2011 i treballa mitjançant la presa de decisions a través del consens sobre els aspectes de programació cultural i artística de l’equipament.

A més a més, s’hi han programat tallers setmanals periòdics, com salsa, swing, circ…, així com activitats i exposicions d’interès artístic i cultural per a la gent jove de la ciutat. Entre setmana, aquesta sala també se cedeix a diferents entitats del municipi que sol·liciten fer-ne ús i és seu d’algunes entitats juvenils i culturals per al desenvolupament de les seves activitats.

Les activitats de l’equipament giren a l’entorn de quatre eixos:

– La creació, expressió i formació cultural i artística com un bé comú i de transformació social. L’equipament municipal La Nau és l’espai motor des d’on es desenvolupen els projectes de promoció d’artistes joves i de grups de música locals.

– L’associacionisme i la participació juvenil és un element clau per la construcció d’una societat més participativa i democràtica. La participació de la joventut a través de les entitats i grups socials permet el seu arrelament a l’equipament i a Barberà, i situar al centre de l’agenda de La Nau les qüestions que més afecten la joventut.

– L’empoderament juvenil fa de les persones i entitats participants protagonistes i responsables dels projectes en què estan involucrades. Es treballa per oferir oportunitats reals a les persones que participen al projecte de l’equipament i a les entitats juvenils implicades, per fomentar la seva implicació i compromís en el projecte i perquè s’involucrin de manera conscient en les decisions que afecten l’equipament.

– El treball sociocomunitari com un procés per generar aliances amb el teixit social i cultural del municipi. L’equipament municipal La Nau treballa perquè hi hagi espais de reflexió i acció de caràcter integrador i heterogeni, més enllà de les parets físiques de l’equipament. Es treballa perquè aquestes sinergies construeixin el dia a dia les activitats i projectes de l’equipament.

L’equipament municipal La Nau agafarà embranzida com un equipament complex, amb un projecte de dinamització i formació centrat especialment en la música i en les arts escèniques, amb la voluntat de ser un motor específic per a la població jove.

A finals d’aquest 2020 s’iniciarà un projecte participatiu on la població de Barberà  i específicament la gent jove podrà participar en diferents espais i comissions de treball aportant la seva visió sobre què ha de ser aquest equipament.

La Regidoria de Joventut considera que aquest equipament ha d’arribar a ser un referent a escala comarcal en l’àmbit de la creació artística i s’ha d’establir com un espai de referència per a la joventut de Barberà i dels voltants.

Foto: Adrià Goula