MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: RICARD MERCADÉ

MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: RICARD MERCADÉ

NOVA SEU CORPORATIVA PER A LA MULTINACIONAL ENDRESS + HAUSER

2013 – 2015

L’edifici acull la seu corporativa d’una empresa multinacional suïssa.

La concepció del projecte neix del traçat d’una línia imaginaria que divideix la parcel·la en dues parts per la seva diagonal.
Es creen d’aquesta manera dues zones de geometria triangular, una acull l’edifici i l’altra genera un gran espai exterior representatiu i que alhora configura els accessos resolent l’acord amb la topografia.

Aquesta dualitat del buit i el ple és l’ànima del projecte.
Fruit d’aquesta decisió inicial l’edifici es configura en una planta triangular on la façana principal guanya dimensió al trobar-se a la hipotenusa del projecte.

L’edifici s’organitza a través d’un atri central de geometria triangular que relaciona les diferents plantes. Aquest espai d’una alçada de 15 metres és l’element més emblemàtic del edifici, aglutina les circulacions i es converteix en l’espai de relació dels usuaris. El seu sostre te un tractament singular: es planteja des d’una geometria que recull les tres directrius dels seus costats creant un artesonat de matriu triangular. L’espai resultant, accentuat per la llum tant natural com artificial esdevé el protagonista de l’edifici.

Al voltant de l’atri es plantegen unes naus diàfanes de 8 metres d’amplada, de manera que qualsevol lloc de treball estarà a menys de 4m de la llum natural. En un dels costats es situa l’escala principal oberta, creant relació entre els usuaris i donant un contrapunt diagonal.

Aquesta configuració genera una gran eficàcia i claredat en les circulacions interiors. La pròpia geometria evita els culs de sac i els llargs recorreguts, eliminant el concepte de passadís.
L’atri funciona com un sistema natural de control climàtic, adequat al clima mediterrani. Se situen obertures que a l’estiu dissipen calor mitjançant ventilació natural i proporciona estalvi energètic i racionalitat a l’explotació.

La pròpia estructura de formigó vist de color blanc, esdevé la protagonista de la façana i de l’atri, buscant una imatge de sobrietat, elegància i durabilitat, amb un disseny atemporal.

Planta baixa
Planta tipus
Secció transversal

Autors:  Ricard Mercadé Aurora Fernández Arquitectes