MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: ALBERT VITALLER

MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: ALBERT VITALLER

NOU CENTRE SOCIOSANITARI A BALAGUER

2012-2014

El Centre Sociosanitari Jaume d’Urgell es situa entre el carrer Vial G sense número i carrer d’Urgell al municipi de Balaguer, província de Lleida. El solar té una forma triangular i es troba dins d’una àrea de nova urbanització pendent d’executar.

Es tracta d’una edificació formada per planta baixa i 2 plantes pis, amb una part a la coberta de galeria d’instal·lacions. L’edifici s’organitza en forma d’U adaptant-se a la geometria del solar, recolzant-se principalment sobre el Vial G, que és des d’on es produeixen tots els accessos a l’edifici, tant a nivell de vianant i usuari, com d’accés rodat pels serveis. L’accés principal a l’edifici es produeix a través d’un gran porxo, amb una doble entrada pel centre sociosanitari i pel Centre de Dia. L’accés de serveis es produirà pel lateral de l’edifici, també des del vial G, més relacionat amb el carrer d’Urgell, principal connector amb la ciutat, en contacte amb la zona de serveis, residus i subministraments.

El projecte s’estructura en tres zones. A la planta baixa s’organitza principalment tot el programa destinat a serveis, diferenciant l’ala oest on s’ubica el programa destinat al Centre de Dia, mentre que a l’ala est s’ubica tota la resta del programa destinat a la resta dels serveis generals de l’edifici. A la planta primera i segona se situa tot el programa destinat a la zona residencial i d’hospitalització.


Autors: Albert Vitaller i Carlos Galiano