MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: SANDER LAUDY (B01)

MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: SANDER LAUDY (B01)

SEMÀFOR I CARRABINERS

2007-2009

Dues ruïnes ubicades al Parc natural del Delta del Llobregat eren la matèria prima per una rehabilitació de mínim impacte. L’objectiu no era dotar les d’un ús nou però preservar la tranquil·litat i la desolació del lloc, un indret insòlit entre el port de BCN i l’aeroport del Prat on nien els ocells. Es van consolidar les runes i es van fer accessibles, mantenint  la seva condició de runes.

Els Carrabiners, una caserna forma de U, conforma una plataforma de mirador cap al mar i per consolidar la es va superposar a les murs una biga de formigó que estabilitzava la estructura i es van tractar les juntes entre l’estucat i totxo vist.

El Semàfor es un edifici de caire neoclàssic que servia de far, ubicat a la duna entre aiguamolls de l’estany de la Ricarda i el Mediterrani, que havia perdut les seves cobertes. Per arribar cal travessar un pont llarg de fusta amb traçat corbat que amaga la seva continuïtat a l’altre costat de l’edifici. Una sèrie de pilars en forma de X torçat sustenten la part que permet als visitant pujar per sobre de la sorra de la platja fins a la primera planta de la construcció. Des d’aquí es desplega el panorama del Delta, aeroport i mar.

La juxtaposició de la arquitectura robusta i envellida amb els artefactes lleugers converteix la construcció pètria en geologia i el pont i la rampa de fusta en elements efímers que dilueixen dins de l’entorn natural. S’ha introduït lo mínim com per fer que l’esser humà pot prendre nota de la naturalesa, sense alterar la sensació del lloc.


AUTORS: B01 arquitectes