MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: CONXITA BALCELLS

MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: CONXITA BALCELLS

EDIFICI DE L’ESCOLA DEL REAL CLUB DE GOLF EL PRAT A TERRASSA

2002 – 2005

L’objecte principal del projecte era la construcció d’una nova escola de golf amb els seus annexos i accessos, que formarien l’Escola de Golf Vallès.

La nova escola se situa a l’extrem sud de la finca de Plans de Bonvilar, al marge de l’equipament de l’antiga Mancomunitat i paral·lela amb la N-150. El solar, orientat cap a nord-est i amb un suau pendent cap el torrent de Can Canya, estava lliure d’edificacions i d’arbres, ja que es tractava d’un terreny de conreu.

ACCÉS

La cota principal d’accés se situa als 249.54 metres. A través d’aquesta cota s’accedeix a les plataformes de l’aparcament, situades a diferents cotes altimètriques i perfectament adaptades a la topografia. L’aparcament, amb un tractament de sorra local i de vegetació en talussos, queda integrat amb el moviment de terres del Camp de Golf, passant desapercebut des del vial d’accés.

EDIFICI ESCOLA: edifici principal

L’edifici principal consisteix en una edificació d’una sola planta a cota sobre paviment de 261,45 metres. Està constituït per l’articulació de tres contenidors a través d’un passadís – galeria – espai de relació. Cada contenidor respon a un programa en concret. A la dreta de l’accés principal se situen la recepció, la botiga i la zona administrativa i, tot seguit, la cuina i el snack-bar. A l’esquerra de l’accés se situa el cos dels vestidors i de les instal·lacions. Les relacions entre els tres contenidors –entrada, administració-bar i instal·lacions- es produeixen sota la unitat que els confereix la coberta inclinada de zenc i la façana de vidre, la qual obre les vistes al camp de pràctica, mentre que els contenidors en sí tenen una coberta de grava i una façana cega revestida de taulons de fusta tractada a l’autoclau.

EDIFICI ANNEX

L’edifici annex, a cota sobre paviment de 256,00 metres, és un contenidor petit situat al nord de l’edifici principal que incorpora un magatzem de pals de golf, destinats al lloguer; una aula i un magatzem per a la maquinària del manteniment dels camps.

CAMP DE PRÀCTIQUES

El camp de pràctiques s’ordena mitjançant uns tees coberts amb una marquesina. Les marquesines estan constituïdes per una estructura lleugera de fusta tractada i cobertes amb zenc.

La superfície útil total de l’edifici i de les marquesines és de 1.060,00 m2.


Autor: Conxita Balcells Blesa, arquitecta

Arquitecte tècnic: Lluís Roig Duran

Equip: Martí Sardà, s.l. arquitectes, Laia Ciseró, arquitecte, Sònia González, arquitecte, Agnés Wasswrmann, arquitecte, Jordi Guibernau, estudiant d’arquitectura