MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: FRANCESC BUIXEDA

MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: FRANCESC BUIXEDA

ESCOLA BRESSOL “CREIXEM JUGANT”

2021

El projecte està situat en una zona de nou creixement en el municipi del Vendrell, Tarragona, en una parcel·la de dimensions 32 x 29 metres totalment plana amb fàcil accés des del carrer. Amb una forma rectangular gairebé quadrada es construeix la guarderia per a nens d’entre 0 i 3 anys d’edat. El projecte ha estat dissenyat tenint en compte que els nens a aquestes edats estan aprenent a caminar i la possibilitat que totes les aules tinguin sortida al jardí exterior és molt rellevant.

La configuració de l’edifici es resol amb un atri central de circulació amb les aules i altres usos al seu al voltant, de manera que aquestes es serveixen de les quatre façanes i dels patis perimetrals. Aquests patis es troben parcialment coberts per pèrgoles vegetals des de les diferents façanes fins a arribar al tancament perimetral

Tota la guarderia es desenvolupa en una única planta ocupant la totalitat del terra edificable. S’aprofita la distancia a llindars establerta per la normativa per situar els patis com a una extensió de cada una de les aules.

Es decideix utilitzar materials càlids, respectuosos amb el medi ambient, reciclables i innocus per als petits, aprofitant al màxim la llum i els recursos naturals que faciliten el joc i les activitats, proporcionant el màxim benestar als alumnes.

L’organització centrífuga al voltant d’un atri amb llum zenital i una estructures porticada de fusta ens defineix de manera clara, honesta i didàctica la construcció de tots els espais.  


Autors: Francesc Buixeda, Maria Barcina i Javier Ivorra, arquitectes

Enginyeria estructures: Albert Admetlla

Fotografia: Aleix Bagué