MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: FRANCESC BUIXEDA

MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: FRANCESC BUIXEDA

ESCOLA FAMILIAR  CAMP JOLIU

2021

El projecte consisteix en un nou edifici docent, ubicat dins del complex l’escola Camp Joliu, al poble de l’Arboç, Baix Penedès (Tarragona).

La ubicació de l’edifici és dins d’una parcel·la rectangular, on per un dels costats del rectangle tenim una fàbrica, i al costat oposat hi ha unes pistes esportives, les quals l’escola ens va demanar mantenir intactes i d’aquí la necessitat de realitzar un edifici allargat, enganxat el màxim possible als gàlibs de la parcel·la, que ens fes de teló de fons de l’escola, i alhora de barrera acústica de les tasques que es realitzen a la fàbrica annexa, i sense tocar així les pistes esportives existents.

Aquesta construcció és la primera de tres fases per completar la totalitat de l’edifici per poder donar tots els serveis a l’escola. Aquest nou edifici conté les necessitats d’ampliació de l’escola, com són la realització de noves aules, una zona de vestuaris, sales de tutories i despatxos, una zona polivalent, porxo, etc.

El projecte és de dues plantes i te a planta baixa algunes unes aules, una zona de vestuaris, i uns despatxos i zones de tutories i la zona de sala polivalent de doble alçada usada com a gimnàs cobert, o sala per a graduacions, etc. A la planta pis trobem més aules.

La façana de l’edifici es construeix amb bloc de formigó blanc, jugant amb la composició de la façana en funció del programa interior de l’edifici.


Autors: Francesc Buixeda, Maria Barcina, Javier Ivorra, arquitectes

Fotògraf: Aleix Bagué