MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: JORDI ROMEU

MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: JORDI ROMEU

L’ORFEÓ MARTINENC

2006 – 2009

El projecte havia de donar resposta a un doble programa; per un costat, contemplar els requeriments de una institució com l’orfeó martinenc, entitat vinculada al territori de Sant Marti des de fa mes d’un segle i per una altre, donar cabuda a 400 llits en un alberg de joventut, avui nomenat “ hostel “.

Les superfícies aproximades a distribuir corresponien a un programa que s’havia de dividir en tres parts, donant un terç del total per l’orfeó i dos terços per l’alberg. El solar es troba a la cantonada  del carrer de Consell de Cent amb Avinguda de la Meridiana i te una superfície aproximada de 450 m2. Aquest emplaçament ha condicionat la forma general de l’edifici i pretén reflectir unes característiques singulars i especifiques en el teixit urbà de Barcelona.

Per una part, el carrer de Consell de Cent uneix en línia quasi recta, nomes interrompuda pel parc Joan Miró, els dos vials “ naturals “de la trama urbana de la ciutat; la Meridiana, corresponent al traçat del meridià i el Paral·lel, corresponent als paral·lels geogràfics universals. Tenint en compte aquesta condició de principi – final del carrer, hem projectat un volum massís que ’s  correspon interiorment amb l’auditori, de proporcions modestes i d’acord amb el volum de l’edifici veí que pretén entregar-se correctament amb el complex esportiu municipal del seu costat, formant un conjunt que recull les perspectives de sortida de la ciutat per aquest carrer.

Per altre part, el carrer Consell de Cent es la façana nord / est de la plaça de les Glories i creiem que hauria de formar part d’ella, per la qual cosa hem girat l’edifici segons l’ alineació de la Meridiana cap a la de la plaça, amb un volum alt i contundent en forma de una banderola que té les habitacions de l’alberg i les vistes al mar i la ciutat, amb una clara intenció de formar part de l’entorn volumètric de la plaça de les Glories.

Hem buidat els baixos de cara a integrar-los amb la ciutat, creant unes transparències a base de vidre que permetin donar pas als dos accessos tant de l’orfeó com de l’alberg i siguin capaços d’ engolir el trànsit de gent produït  a les hores puntes que ’s produeixen habitualment degudes a les dues activitats.


Autor: Jordi Romeu, arquitecte

Col·laboradors: Manuel rubio, Artur Van den Eynde, Julia Bueno, Marta Costa, arquitectes, Robert Brufau, arquitecte estructures