MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: LAVIÑA DE LA VILLA ARQUITECTURA

MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: LAVIÑA DE LA VILLA ARQUITECTURA

EDIFICI JUDICIAL DEL VENDRELL

2005 – 2009

Les característiques urbanístiques del solar defineixen molt clarament el perímetre màxim edificable.

El volum generat pel perímetre envolvent, per les seves dimensions, precisa d’un espai buit central de ventilació i il·luminació de les dependències que l’envoltin. Aquest pati central tindrà el caràcter de relació dels espais perimetrals i sobretot de saló d’accés principal de l’edifici i aglutinarà les dependències i circulacions públiques en totes les plantes. Les  circulacions privades es generen perimetralment pròximes a les façanes exteriors de l’edifici.

La complexitat del programa ofereix una primera reflexió al respecte de com ubicar els grans paquets de dependències en l’organigrama funcional bàsic, per tal de respondre a les expectatives d’ús i bon funcionament de l’Edifici Judicial,  malgrat la flexibilitat que les noves construccions han d’assolir per tal de permetre futures requalificacions del espais.

La dimensió del programa, contraposada amb l’edificabilitat sobre rasant,  obliga a plantejar la necessitat d’ubicar algunes dependències en plantes sota rasant, sense menystenir les condicions òptimes de treball de cadascuna de les dependències.

En base a totes aquestes consideracions es projecta l’edifici a partir d’un accés principal situat al carrer de Francesc Riera, el carrer principal de l’entorn i on la urbanització ha predeterminat amplies voreres que dignifiquen l’accés de vianants i garanteixen la seguretat del recinte.  Al centre de la façana d’aquest carrer l’edifici es trenca en planta baixa per provocar l’accés al pati-saló central, on  s’articula l’entrada principal de l’edifici.

Des del carrer Elionor de Sicília, es situa l’accés secundari que aglutina l’accés al Jutjat de Guàrdia i el del personal intern de l’edifici.

El tercer accés és de caràcter rodat i es situa en el sobreample que genera la lleugera curvatura del carrer Clementina Arderiu respecte a la linealitat de la façana de l’edifici. En aquest punt i paral·lel al propi edifici es projecta un volum en gelosia que amaga la rampa d’accés restringit dels vehicles privats En ella  es situa l’aparcament privat de l’edifici, l’àrea de detinguts i l’arxiu general a més de la zona de les Sales de Vistes, que està totalment separada de la resta de dependències per evitar creuaments de circulacions.


Autors: Laviña – de la Villa, Arquitectura slp | Julio Laviña Batallé, M. Pilar de la Villa Ugas, Mariona Laviña de la Villa, arquitectes

Col.laboradors: Adriana Tarrida Martorell, arquitecta

Fotografia: Diego Fernández Puig