MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: MARA PARTIDA

MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: MARA PARTIDA

GALERIA D’ART KUNSTSILO A KRISTIANSAND

2024

La galeria d’art Kunstsilo ha obert les portes en una sitja de gra, construïda a la dècada de 1930, a la ciutat noruega de Kristiansand. Obra dels estudis barcelonins Mestres Wåge, Mendoza Partida i BAX Studio, la gran construcció de formigó armat ha estat transformada per acollir una col·lecció amb més de 5.500 obres d’art modern nòrdic. A la intervenció s’han retallat alguns dels trenta dipòsits cilíndrics de l’antic magatzem de cereals, tallant un atri escultòric que arriba a 21 metres d’alçada.

Al seu voltant se situen les galeries expositives, la majoria de les quals es troben allotjades en dues ampliacions contigües. Una d’aquestes ampliacions és una rèplica d’un volum original que es va haver de reconstruir a causa del seu deteriorament. L’exterior de color blanc ha estat restaurat i combinat amb les façanes del volum que va ser reemplaçat. La construcció afegida a la banda est del Kunstsilo està revestida d’alumini amb un acabat corrugat. Les terrasses del terrat estan protegides amb cilindres de vidre que s’alineen amb l’exterior ondulat de les sitges de baix, actuant com una continuació dels mateixos.


Autors: Mendoza Partida, Mestres Wage y Bax Studio

Fotògraf: Alan Williams