MANERES DE VEURE LLEIDA

MANERES DE VEURE LLEIDA

Debat organitzat per AxA i el COAC Demarcació Lleida

El dia 14 de desembre va tenir lloc el debat ‘Maneres de veure Lleida’, organitzat per Arquitectes per l’Arquitectura i el CoAC Demarcació de Lleida.

Amb una taula de ponents vinculats d’una manera o altre a la ciutat, es varen tractar diferents temes que l’afecten, estructurats en tres blocs.

D’una banda, els grans projectes iniciats i en fase de desenvolupament, que per la seva posició, importància i mida poden ajudar a transformar la ciutat, a nivell urbanístic i comercial,  i mereixen una reflexió especial ja que poden ser, si s’encerten, un mecanisme de canvi i d’estructuració.  

Aquests projectes poden ser la nova estació d’autobusos, que està directament imbricada en el Pla de l’Estació ( en tramitació urbanística ), les propostes de la Rehabilitació del Pavelló de Vidre, reivindicat per part del COAC en el seu moment i que inicia ara les obres, i l’edifici de l’Audiència com a nova seu del Museu Morera, que esperem inaugurar abans d’acabar l’any i que va en la línia de recuperar el patrimoni edificat i donar-li nous usos.

Tal i com apuntava Ramon Llobera, moderador del debat, tots aquests projectes haurien d’estar emmarcats en una idea global de ciutat perquè cada un d’ells vagi en la mateixa direcció que l’ordenació del Pla marca.

En segon lloc es va parlar de com abordar el projecte de l’espai públic. Avui en dia, a l’hora de pensar l’espai públic hem d’incloure uns paràmetres nous com la incorporació de la perspectiva de gènere, l’avaluació dels impactes socials de l’urbanisme, la responsabilitat en la salut comunitària, la millora ambiental de les ciutats i la implantació d’una mobilitat més sostenible, que son els desafiaments urbans més urgents.

Finalment, es va parlar del  Nou Pla d’ordenació Urbanística  2015-2030, que la ponent Laura Fortuny, Cap de Servei d’Urbanisme de la Paeria va introduir, i que proposava com a punt de partida per a la nova ordenació de la ciutat.  

Algunes idees singulars de la proposta apunten a una concentració urbana versus l’extensió dispersa, una expressió ‘humanitzadora’ de la ciutat apostant pel centre, vinculant el creixement urbà a la recuperació del centre històric, la ronda verda, i la nova regulació “dinàmica” de l’Horta, per potenciar les activitats pròpies.

Això ajudaria a un desenvolupament de Lleida que procuri la qualitat de vida dels ciutadans, optimitzant els avantatges de la mida mitja de la ciutat, tot aprofitant el seu valor com a capital d’un extens territori de Ponent, i també ens portaria cap a un model més compacte, més cohesionat, més divers i més sostenible econòmicament i ambientalment, la ciutat dels 15 minuts.