MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: SANTI VIVES

MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: SANTI VIVES

REFORMA ARQUITECTÒNICA I MUSEOGRÀFICA DE LA SECCIÓ D’ESCULTURA DEL  MUSEU FREDERIC MARÈS

2008 – 2011

En realitat s’ha construït un nou edifici (forjat, tancaments i instal·lacions), dins d’un edifici existent, amb una nova geometria. Entre els dos edificis (el original i el nou) es van produir una sèrie d’espais intersticials que utilitzem per situar-hi les noves sales d’instal·lacions, vitrines o altres elements d’exposició. Les noves sales assoleixen el caràcter de contenidor qualificat i estableixen una relació de juxtaposició amb l’antic suport. El nou projecte es basa en deixar que siguin els objectes els protagonistes del nou museu i que les peces que s’ensenyen no s’entenguin descontextualitzats, sinó integrades en aquest nou espai. Per assolir aquets objectius les sales s’han transformat en espais de forma regular, s’ha procedit a l’obertura de noves connexions entre àmbits i a l’eliminació d’altres d’existents, s’han establert noves relacions visuals entre l’interior i l’exterior del museu. S’ha suprimit les barreres arquitectòniques, s’ha construït una nova escala  i muntacàrregues.


Autors: Santi Vives i  Fernando Marzá, arquitectes