OPINIONS

NULLA ESTHETICA SINE ETHICA | PERE CASAJOANA I SINGLA

Franco, Hitler i el rei Carles d’Anglaterra ja van abominar fa anys de l’arquitectura de la seva època. El folklorisme arquitectònic de períodes pretèrits s’adeia més a la seva ideologia caduca i retrògrada,  mitjançant una estètica buida de simple rèplica d’elements accessoris, obviant les necessitats implícites que necessita no tants sols urbanisme i l’arquitectura en cada etapa sinó les persones que hi habiten.

Cal protegir el patrimoni que així ho mereixi sí, però no s’ha de recrear el Poble Espanyol alegrement. L’ètica de les persones i els professionals de l’arquitectura han d’estar per sobre de dictats i dictadors per tal de fer ho bé per fer ho tot millor.

Però què havíem d’esperar d’un partit que nega la violència de gènere?

Pere Casajoana i Singla, arquitecte

Juliol 2023