Presentació del cicle de conferències: Aprenent a habitar / Learning to inhabit

Presentació del cicle de conferències: Aprenent a habitar / Learning to inhabit

Novembre 2020

Un cicle de conferències promogut pels professors Maria Pia Fontana i Alex Sibils, responsables del curs Projectes 3: Habitar la vivenda, del Grau en Arquitectura de l’EPS-UdG

Habitar la vivenda. Cases unifamiliars i les seves lògiques d’agrupació és el tema de l’assignatura de “Projectes 3 del Grau en Arquitectura” dels professors Maria Pia Fontana i Alex Sivils. Vinculat a aquesta temàtica i per ampliar la visió real actual s’ha organitzat un cicle de 4 conferències, amb la idea de plantejar la reflexió sobre HABITAR i sobre la qualitat de les nostres cases i la necessitat de millorar la habitabilitat de les nostres llars donant resposta a la crisis sanitària que estem vivint, a partir d’una paradoxa:  Hauríem d’aprendre a viure a les nostres cases?

A partir de 4 casos d’estudi presentats per 4 arquitectes invitats, amb trajectòria internacional, proposem un a reflexió contemporània a partir dels exemples de cases modernes, qüestionant l’etern dilema del que significa una casa integrada a o adaptada a un lloc i emfatitzant més el paper de la casa com una “llar” un lloc per viure, un escenari de diferents estils de vida i sobre tot  amb espai habitable que respongui a certes necessitats dels seus usuaris i del context geogràfic.

Participaran en aquest cicle els arquitectes  Paco Sert, Claudia rueda, Pablo Gamboa i Joan Maroto.

Emmarcat dins el  Cicle de conferències del Patronat EPS i amb la col.laboracó del Departament d’arquitectura i Enginyeria de la construcció, les conferències es realitzaran el dilluns de novembre de les 19h a la les 20h20  a traves del link: meet.google.com/wah-mjqd-gzj, i estàn obertes a tot el públic.

Calendari de programació :

9.11.2020  La casa mediterrània?, Josep Lluís Sert; Pot el pati fer ciutat? A càrrec de Paco Sert
16.11.2020 La casa mexicana?Cases als Jardins del Pedregal . El paisatge com a lema A càrrec de Claudia Rueda
23.11.2020 La casa californiana? Case Study Houses. El programa i els sistemes constructius A càrrec de Pablo Gamboa
30.11.2020 Habitatges per a l’habitant emancipat? Lacaton y Vassal A càrrec de Joan Maroto

Enllaç:  meet.google.com/wah-mjqd-gzj

Programa

El cicle de conferencies Aprenent a habitar / Learning to inhabit,  forma part del CICLE DE CONFERÈNCIES EPS/PATRONAT 2020-2021 i com a tal és oberta i gratuïta per a tothom.

Més informació AQUI