Reunió d’AxA amb BIMSA sobre els concursos d’arquitecturaReunión de AxA con BIMSA sobre los concursos de arquitectura

Reunió d’AxA amb BIMSA sobre els concursos d’arquitecturaReunión de AxA con BIMSA sobre los concursos de arquitectura

La setmana passada, Ramon Sanabria i Ramon Valls, vicepresident i vocal de la junta d’AxA, van reunir-se amb dos representants de BIMSALa semana pasada, Ramon Sanabria y Ramon Valls, vicepresidente y vocal de la junta de AxA, se reunieron con dos representantes de BIMSA: Ignasi de Moner, Director de Gestió de projectes, i Eva López, directora jurídica, per parlar sobre els concursos que convoca aquesta institució. Els membres d’AxA els van presentar consideracions sobre les condicions dels concursos i suggeriments per la seva millora.

Ambdues entitats mantindran reunions periòdiques per debatre sobre aquesta qüestió i avançar en la millora dels plecs de condicions dels concursos d’arquitectura.

AxA

: Ignasi de Moner, Director de Gestión de proyectos, y Eva López, directora jurídica, para hablar sobre los concursos que convoca esta institución. Los miembros de AxA les expusieron consideraciones acerca de las condiciones de los concursos y sugerencias para su mejora. Ambas entidades mantendrán reuniones periódicas para debatir sobre esta cuestión y avanzar en la mejora de los pliegos de condiciones de los concursos de arquitectura. AxA