A AxA li interessa el turisme però no li agrada | Lluís Domènech

A AxA li interessa el turisme però no li agrada | Lluís Domènech

Reflexions del Lluís Domènech al voltant de les tres conferències sobre Barcelona i el turisme organitzades per AxA i celebrades a la Sala Oriol Bohigas de l’Ateneu Barcelonès.

“No és una contradicció: el passat mes d’abril es va celebrar el cicle Arquitectura i Turisme: Barcelona Supermodel, proposat per Alessandro Scarnato, Arquitecte PhD, a l’Ateneu Barcelonès, dins de la secció d’Economia dirigida per Josep Maria Carreras, i amb el patrocini d’Escofet.

Els ponents de les tres sessions, dedicades respectivament als aspectes patrimonials, a l’espai urbà, i a la possibilitat de dissenyar el turisme, han estat, en general, molt crítics amb el fenomen turístic que s’ha incrementat els darrers anys a Barcelona, produint fenòmens de desajust en la vida col•lectiva urbana.

Es constata que Barcelona te unes condicions idònies pel turisme, no exclusivament de platja, transformant l’antic eslògan de Ciudad de Ferias y Congresos, en quelcom positiu –el congrés dels mòbils, les trobades d’especialitats mediques, els festivals de música o de la moda, i molts d’altres- però entre tots no hem aconseguit tres coses bàsiques:

• Que els beneficis del turisme reverteixin de forma més equilibrada en el teixit social.
• Que l’ús de l’espai urbà sigui obert, respectuós amb el veïnatge i curós amb la conservació de la ciutat
• Que els tòpics, -magistralment al•ludits per Maria Rubert de Ventós, una dels ponents, al proposar un off-gaudi i un off-tapa-, no ens converteixin en un parc temàtic.

En les tres taules rodones es va discutir educadament i les postures van exposar diferents maneres d’entendre el fenomen econòmic més significatiu de la metròpoli, cosa que hauria de constituir una bona base per les propostes dels grups polítics que es presenten a les properes eleccions municipals.

Pocs arquitectes van assistir al cicle, la qual cosa és un fet recurrent, per molt que AxA s’esforci en que la nostra professió continuï participant en el disseny, en el sentit més ampli de la paraula, de la Ciutat.
Moltes felicitats a Alessandro Scarnato per la modèlica preparació del cicle i la forma exquisida amb que va conduir el diàleg.

Lluís Domènech
President AxA”

Il·lustració de Clara Nubiola