'La qualitat no és un luxe' | Joan Tous Gomà-Camps

'La qualitat no és un luxe' | Joan Tous Gomà-Camps

La qualitat dels edificis on vivim és tan important com l’educació i la sanitat

Publicat el diumenge 10 de maig de 2015 al DIARI DE TARRAGONA

Allò que podem reconèixer com arquitectura, és a dir, els edificis, l’espai públic i el paisatge que configuren i transformen el nostre hàbitat, té una incidència determinant sobre la nostra vida quotidiana i al mateix temps constitueix el nostre patrimoni col·lectiu futur. Així doncs, d’igual manera que els ciutadans tenim el dret a una sanitat i educació de qualitat, és important que prenguem consciència de la importància de la qualitat arquitectònica dels edificis on vivim i de l’espai urbà on convivim.

Però a què ens referim quan diem arquitectura de qualitat? Hauríem d’entendre que la qualitat ve determinada per la capacitat de l’arquitectura de donar resposta a les necessitats dels ciutadans, per la correcta adequació al lloc i a l’entorn, per la millora del benestar de les persones, per l’acompliment de la seva funció social, per la sostenibilitat tant mediambiental com econòmica i pel resultat d’un procés creatiu que respon també a valors culturals.

Amb l’objectiu de reconèixer i fer difusió d’aquesta arquitectura, el Col·legi d’Arquitectes ha organitzat la IX Mostra d’Arquitectura de Tarragona Biennal Alejandro de la Sota. Aquesta novena edició, que podeu veure exposada a la seu de la demarcació de Tarragona, recull 44 intervencions arquitectòniques dels dos darrers anys al nostre territori dissenyades i construïdes amb la voluntat de donar servei generant espais de qualitat.

Com a arquitectes tenim la voluntat i el compromís de ser útils a la societat procurant oferir-li una bona a r q u i t e c t u r a , però perquè això sigui possible també que tots, arquitectes, ciutadans i administracions, creguem fermament que gaudir d’una arquitectura i d’un espai urbà de qualitat hauria de ser un dret i no un luxe.

Joan Tous Gomà-Camps és President de la Demarcació de Tarragona del COAC