AxA i la societat civil | Lluís Domènech. President d'AxA

Les circumstàncies ens obliguen constantment a canviar i ara, en els moments actuals de la nostra professió, encara més.

AxA ha evolucionat des de 2011 i potser ara pot definir millor el seu perfil.

Llegiu l’article de Joan Subirats. Podem ser “Arquitectes per l’Arquitectura” uns replicants de PAH?

Podem crear uns nous rituals d’acció i decisió?

¿Bloqueo político? Joan Subirats