El paper de l’arquitecte en l’era de la IA | Claudina Relat, presidenta del COAC Comarques Centrals

El paper de l’arquitecte en l’era de la IA | Claudina Relat, presidenta del COAC Comarques Centrals

La intel·ligència artificial no pot reemplaçar la visió creativa i el coneixement humà que aporta l’arquitecte

Publicat a Regió 7 el 13 de juny de 2023

L’arquitectura és una disciplina antiga que ha evolucionat adaptant-se als canvis tecnològics i socioculturals. L’arribada de la Intel·ligència Artificial (IA) ha obert noves oportunitats i ha generat discussions sobre el paper de l’arquitecte en aquesta nova era.

Però l’afirmació que la IA substituirà completament els arquitectes humans, eliminant la necessitat de la seva intervenció en el procés de disseny és una idea totalment infundada. Si bé pot ser una eina poderosa en l’arquitectura, no pot reemplaçar la visió creativa i el coneixement humà que aporta l’arquitecte.

És el professional amb coneixements tècnics i sensibilitat estètica qui té la capacitat d’aplicar les tecnologies de la IA de manera adequada i significativa. I sobretot té el coneixement sensorial de l’experiència i la responsabilitat sobre allò que dissenya i signa.

La IA pot ajudar als arquitectes en diverses àrees: analitzar grans quantitats de dades i generar models predictius sobre l’ús i l’eficiència energètica d’un edifici, facilitar el disseny generatiu i permetre als arquitectes explorar i avaluar ràpidament diferents opcions de disseny…

A més, l’arquitecte juga un paper clau en l’aspecte social i cultural del disseny arquitectònic. És qui pot crear espais que responguin adequadament a les necessitats i desitjos dels usuaris i la comunitat, i és l’expert que pot avaluar la viabilitat i la idoneïtat de les solucions generades per la IA.

L’arquitecte continua sent el principal responsable del disseny i la concepció dels espais, i pot utilitzar la IA com a eina per augmentar la seva eficiència i presa de decisions. Tot i així, val a dir que part d’aquest article ha estat generat amb el famós Chat GPT, però amb modificació de molts aspectes per part meva. Obrim la porta a un nou món en què tenim molt a reflexionar i molt a legislar.