En tot això hi ha una considerable dosi de divorci entre l’objecte arquitectònic i l’ús que se’n fa, fins al punt que convé que enterrem definitivament el funcionalisme arquitectònic, que pensava ingènuament que la funció feia la forma.

 

XAVIER MONTEYS

En tot això hi ha una considerable dosi de divorci entre l’objecte arquitectònic i l’ús que se’n fa, fins al punt que convé que enterrem definitivament el funcionalisme arquitectònic, que pensava ingènuament que la funció feia la forma.

 

XAVIER MONTEYS

- En tot això hi ha una considerable dosi de divorci… | Xavier Monteys -