GUANYADORS DEL 7È CONCURS DE DISSENY ARQUITECTES PER L’ARQUITECTURA – MOLI D’EN TORRELLA

GUANYADORS DEL 7È CONCURS DE DISSENY ARQUITECTES PER L’ARQUITECTURA – MOLI D’EN TORRELLA

Dilluns 16 de desembre es va reunir el jurat del 7è Concurs de Disseny Arquitectes per l’Arquitectura, convocat amb motiu de plantejar un nou ús i proposta arquitectònica per al Molí d’en Torrella

A Barcelona, dilluns 16 de desembre de 2019, a la seu del Departament de Cultura de la Diputació de Barcelona, situada al Recinte de l’Escola Industrial, Edifici del Rellotge, carrer del Comte d’Urgell 187, planta 1a, es reuneix el jurat del 7è Concurs de Disseny Arquitectes per l’Arquitectura, convocat amb motiu de plantejar un nou ús i proposta arquitectònica per al Molí d’en Torrella al municipi de Sabadell. Es presenten tots els membres del Jurat.

Extracte de l’acta del jurat:

Després de l’anàlisi dels projectes presentats i la posterior deliberació, el Jurat, per unanimitat, i conforme a les bases del concurs, pren el següent acord:

Atorgar el Primer Premi del concurs a la proposta 046-LA RUÏNA HABITADA, dels autors Oriol Ferrer Frau, Marta Alarcón Montserrat, Maia Sánchez Pérez de Albeniz, i Clara Corominas Gener.

El Segon Premi ha estat atorgat a la proposta 051-IMMOLAR, dels autors Álvaro Alcázar del Águila, Mikel Comas Achurra, Miquel Figueras Segalà, i Desirée González Mata.

El Tercer Premi ha estat atorgat a la proposta 033-MERCADO DESPLEGADO, dels autors Romain Lucas i Belén Ramos Jiménez.

El jurat ha decidit unànimement concedir dues Mencions Honorífiques sense dotació econòmica a les propostes 019-LA TINTORERIA, dels autors Victor Navarro Guillem i Sandra Garcia Morata, i 052-TERMARIUM, dels autors Ignacio Hornillos Cárdenas i Javier Fernández Contreras per la seva destacable qualitat i l’originalitat de les seves propostes d’ús.

Podeu descàrregar l’acta completa del jurat AQUI

Properament s’anunciarà l’acte d’entrega de premis i la publicació dels panells guanyador i mencionats del concurs.