LA FUSTA DE LES MUNTANYES DEL BAIX LLOBREGAT ESCALFARÀ EQUIPAMENTS PÚBLICS DE SANT BOI, PALLEJÀ I CORBERA

LA FUSTA DE LES MUNTANYES DEL BAIX LLOBREGAT ESCALFARÀ EQUIPAMENTS PÚBLICS DE SANT BOI, PALLEJÀ I CORBERA

L’AMB, patrocinador d’AxA, instal·la tres calderes de biomassa que escalfaran l’aigua i calefactaran una escola, una comissaria local, un complex escolar i esportiu i altres edificis municipals

  • L’AMB instal·la tres calderes de biomassa que escalfaran l’aigua i calefactaran una escola, una comissaria local, un complex escolar i esportiu i altres edificis municipals 
  • La inversió, d’1,1 milions d’euros, s’integra en el Programa d’actuacions en paisatges naturals i urbans de l’Àrea Metropolitana de Barcelona  

L’AMB ha instal·lat calderes de biomassa a Pallejà, Corbera de Llobregat i Sant Boi de Llobregat amb una triple estratègia: potenciar la gestió forestal de les muntanyes d’aquesta comarca, impulsar les energies renovables en un procés d’economia circular i de reaprofitament i optimitzar els recursos econòmics de les arques públiques.  

Aquests aparells constitueixen una xarxa de calor que subministra energia per tenir aigua calenta i per a les calefaccions d’aquests equipaments públics.  

La caldera de Pallejà, amb un cost de 165.000 €, s’ha col·locat a l’Escola Àngel Guimerà. Aquest equip té una potència de 100 kW, que escalfarà una superfície de 2.500 m2. El consum anual d’estella forestal previst serà de 25 tones, fet que estalviarà 28,5 tones de CO2/any, amb menys emissió de gasos amb efecte d’hivernacle. L’Ajuntament calcula que estalviarà anualment 6.800 €. 

La de Corbera de Llobregat, amb una inversió de 260.000 €, s’ha construït a les instal·lacions de la policia municipal, l’edifici de promoció econòmica i l’OAC. El consistori municipal calcula que l’estalvi econòmic serà de 5.300 € anuals. 

Finalment, la xarxa de calor de Sant Boi de Llobregat, dotada amb 685.000 €,  donarà servei a la zona d’equipaments de la Parellada: escola, complex poliesportiu i vestidors del camp de futbol. Amb una potència de 500 kW, la caldera escalfa una superfície de 7.800 m2, incloent-hi una piscina coberta climatitzada de 25 m. Aquesta nova instal·lació permetrà estalviar 100.000 m3 de gas natural l’any i reduirà 200 tones de CO2 anuals a l’atmosfera. El funcionament de la caldera comportarà un estalvi anual de 52.298,27 € per a les arques municipals.   

L’AMB està construint dues calderes de biomassa més a Torrelles de Llobregat i Sant Climent de Llobregat, que entraran en funcionament durant el primer trimestre del 2022.   

Aquests tres aparells formen part del Programa d’actuacions en paisatges naturals i urbans (PSG): un pla d’inversions que pretén implementar estratègies per a la gestió forestal, millorar els espais fluvials metropolitans, recuperar les zones degradades i integrar diferents elements naturals del territori metropolità que presenten una fragmentació. 

Triple estratègia metropolitana: gestió forestal, energies renovables i espais públics 

Aquestes calderes al Baix Llobregat aglutinen un seguit d’estratègies i actuacions que l’AMB impulsa des d’altres àmbits i serveis.  

S’impulsa la gestió forestal de la infraestructura verda metropolitana amb un doble objectiu: potenciar un mosaic agroforestal que redueixi el risc i la propagació d’incendis forestals i afavoreixi l’activitat agrària, i estimular la indústria de la fusta com a activitat econòmica dins del territori metropolità.  

Així mateix, es promou l’ús d’energies renovables a les instal·lacions públiques mitjançant el reaprofitament d’una matèria primera de proximitat. En aquest sentit, el Pla clima i energia 2030 de l’AMB també vol aconseguir que tots els ajuntaments metropolitans, de cara al 2030, facin servir només energies renovables per abastir-se per als seus serveis (equipaments públics i enllumenat). Per aquest motiu, l’AMB està treballant, d’una banda, per reduir a la meitat els consums actuals d’energia dels edificis públics i, de l’altra, per duplicar la capacitat de generació d’energia, instal·lant cobertes solars, fotolineres i pèrgoles fotovoltaiques, entre altres. 

Aquesta instal·lació de calderes de biomassa suposa un pas més cap al subministrament energètic i complementa les tasques de disseny i construcció d’equipaments i espais que porten a terme des d’Espai Públic (avingudes, carrers, poliesportius, escoles, biblioteques…). 

L’AMB disposa d’una radiografia completa i exhaustiva de tots els equipaments metropolitans, que ha recollit en aquest visor.