MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: ALBERT DE PINEDA (PINEARQ)

MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: ALBERT DE PINEDA (PINEARQ)

BIBLIOTECA DE COSLADA, MADRID

2008 – 2013

La densitat del programa, la superfície de solar i la seva edificabilitat obliguen a resoldre el projecte dins d’un volum compacte de 3150 m² que ocupa gairebé la totalitat de la superfície de la parcel·la. La nostra proposta assumeix aquesta situació com a punt de partida proposant un volum aparentment compacte, que no obstant això, a causa de la solució estructural i la pell de fusta i cristall de les seves façanes permet una gran transparència i lleugeresa.

L’edifici està compost per tres volums superposats:

La planta baixa, volum retranquejat respecte de les plantes superiors per a generar un perímetre cobert que alberga accessos i espais de relació. Es defineix com una “U” de formigó que s’obre totalment cap al parc situat al sud i de manera parcial, mitjançant buits en el mur, en la resta de façanes.

Les plantes primera i segona, que acullen el programa de biblioteca pròpiament dit (magatzematge i consulta), volen sobre totes les façanes de la planta baixa. Es materialitzen com a plans de formigó embolicats en una doble pell de vidre i fusta amb làmines metàl·liques.

La galeria tècnica és un volum totalment tancat, retranquejat respecte de les plantes inferiors i revestit de peces ceràmiques vidrades per a reflectir la llum de l’entorn.

Des del punt de vista de la sostenibilitat el projecte abasteix tots els processos que defineixen una intervenció respectuosa amb el medi ambient com són: el disseny general de l’edifici, la seva orientació, la utilització de sistemes passius de control ambiental que redueixen en gran part les necessitats d’aportació energètica artificial, com per exemple, la utilització de proteccions solars ja siguin voladissos o làmines d’alumini


AUTOR: Albert de Pineda Álvarez, Pinearq

COL·LABORADORS: Gerardo Solera, Pedro Pombinho

FOTOGRAFIA: FG+SG Fotografia de Arquitectura