MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: ISABEL RODON

MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: ISABEL RODON

ARXIU COMARCAL AL PUIG DEL ROSER, OLOT | 2007 – 2010

Crear espai públic i enllaçar la ciutat amb el seu paisatge natural.

Olot és una ciutat excepcional on la topografia característica del paisatge volcànic i la superposició d’espais i d’èpoques donen al paisatge urbà una personalitat molt característica.

L’indret d’aquests equipaments està situat a la falda del Volcà de Sant Francesc, sota la plaça de Braus. Quan vam veure el lloc per primera vegada ens va cridar molt l’atenció que uns grans murs i un aparcament de cotxes a l’aire lliure separaven la ciutat del seu paisatge natural. La plaça de Braus queda unes dues plantes per sobre del Firal, un dels grans eixos que perllonguen el casc històric cap al seu entorn.

La idea que va donar forma al projecte va ser reconnectar la trobada de la ciutat amb el seu paisatge. La nova seu de l’Arxiu Comarcal i el nou equipament municipal havien de reflectir el caràcter geològic de la plataforma on s’assenten, el caràcter de volcà al qual pertany el lloc. I, sobretot, havien de fer possible un enllaç amable, continu i fluid entre els diferents nivells de la ciutat. Per això vam proposar un sistema de places a diferents nivells que, a mode de miradors sobre l’entorn urbà, ens portessin des de la ciutat cap a l’espai natural dels seus turons. Sota aquestes places s’ubiquen l’Arxiu i la sala polivalent municipal aconseguint així la utilització de les cobertes de l’edifici com espai públic.

La formalització de les places fa referència a les plaques de lava que es van escampant fluidament des del cràter del volcà de Sant Francesc cap a la ciutat. Les convexitats i les concavitats defineixen diferents àmbits d’estar, d’accés, de recorregut públic i de presència autònoma i singular de l’edifici en una trama urbana principalment definida per les alineacions de les façanes de l’entorn.

Des del nivell més baix s’accedeix a la sala polivalent municipal. Una primera rampa ens condueix fins a la plaça-mirador que crea un àmbit propi per a l’entrada pública de l’Arxiu Comarcal. I una nova rampa embolica aquesta plaça i ens condueix fins al nivell superior on les cobertes de l’Arxiu formen  un gran espai públic amb vistes sobre la ciutat.

Tots aquests espais públics es van deixar especialment lliures d’elements urbans que puguin entorpir la celebració dels esdeveniments multitudinaris que difícilment es poden organitzar a les petites places del centre urbà. L’acabat d’aquestes cobertes formava part d’un projecte d’urbanització d’aquest entorn que RCR havia guanyat en un concurs. Malauradament, 10 anys més tard d’haver acabat l’obra, les cobertes continuen tenint l’acabat provisional amb sauló estabilitzat que permet l’ús d’aquests espais però que no el qualifiquen adequadament.


Autor i col·laboradors: Rodon Arquitectes i Ignasi Ribes (Est.)

Arquitecte  tècnic: BSB i Associats

Instal·lacions:  PGI