MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: PERIS+TORAL.ARQUITECTES

MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: PERIS+TORAL.ARQUITECTES

33 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL A MELILLA

2012 – 2015

EDIFICI

El projecte consisteix en la construcció de 33 habitatges de protecció oficial a la Ciutat Autònoma de Melilla. En un entorn caracteritzat per tapies altes i carrers deshumanitzats, l’edifici planteja una seqüència d’espais intermedis entre el carrer i la casa, distribuint els habitatges en tres plantes. La unitat d’agregació consisteix en quatre paquets, de dos o tres habitatges cada un, organitzats en esvàstica entorn un pati que garanteix la ventilació creuada. Quatre passarel·les es despleguen tangencialment des del centre, iguals dos a dos, ampliant-se en els nuclis verticals per proporcionar espais de trobada.

MATERIALITAT

Dos materials: el maó i l’acer galvanitzat, reforcen el caràcter exterioritzat dels espais intermedis. El maó en façana permet gelosies que garanteixen la ventilació creuada dels habitatges sense generar conflictes d’intimitat, mentre que les gelosies d’acer galvanitzat resolen la intrusió de les obertures en planta baixa, com si es tractés d’un vel metàl·lic. Filtres permeables a la mirada, l’aire i la llum busquen una atmosfera de penombres en un edifici exposat al clima del nord d’Àfrica, especialment humit i calorós.

HABITATGE

L’habitatge s’organitza mitjançant un seqüència d’habitacions comunicants, totes de dimensions similars, afavorint la desjararquització, i situades de manera que tots els espais s’interconnecten visualment en un contínuum espacial, generant ambigüitat d’ús i flexibilitat. Tots els habitatges disposen de dos espais intermedis: una terrassa en la façana principal i una galeria amb gelosia en la façana a la passarel·la. La  tipologia més profunda compensa la reducció de façana al carrer a l’incorporar un pati que organitza tota la planta. Les habitacions es col·loquen en els extrems mentre que l’estar / menjador / cuina s’articula al voltant del pati. Els espais es relacionen diagonalment, dos a dos, si bé, l’alineació de les finestres permet llargues visuals axials que travessen tota la planta, intercalant l’exterior del pati en la seqüència espacial.

Agregació
Tipologies
Alçat

Autors: peris+toral.arquitectes

Marta Peris, Arquitecte i José M. Toral, Arquitecte

Col·laboradors despatx: Elisabet Aguilar, Cristina Porta, Cecilia Rodríguez, Albert Rubio, Maria Ubac

Direcció facultativa: Borja González i José Javier Avilés Montes