‘Paisatges Habitacionals. Una mirada inclusiva i projectiva a l’habitatge col·lectiu a Catalunya’ a la delegació del Vallès del Coac

‘Paisatges Habitacionals. Una mirada inclusiva i projectiva a l’habitatge col·lectiu a Catalunya’ a la delegació del Vallès del Coac

L’exposició organitzada per AxA i AMB·IMPSOL hi serà fins al 3 de novembre

La mostra ‘Paisatges Habitacionals’ desenvolupa els conceptes tractats en la publicació homònima, projecte editorial que relata un paisatge vist des de la comprensió lògica de l’habitar, una mirada inclusiva i projectiva a l’habitatge col·lectiu .

En coherència amb la visió col·lectiva i oberta de la publicació, aquesta mostra ens apropa als miralls territorials on es reflecteixen les nostres arquitectures locals: arquitectures socials europees de referència, aquelles amb les quals les nostres arquitectures dialoguen i es retroalimenten.

La mostra vol representar un diàleg visual i amistós entre els nostres paisatges habitacionals i aquells altres que, provinents de territoris, climes i societats distanciades, dialoguen còmodament amb la nostra manera d’habitar.

El contingut expositiu se centra en mostrar els paisatges habitacionals creats en les propostes dels estudis catalans en els concursos de l’IMPSOL, mentre que la selecció de projectes europeus ha estat feta per un grup representatiu de les diverses generacions de despatxos catalans, buscant el diàleg intergeneracional entre arquitectes catalans i europeus.

La mostra té, com a missatge secundari, un caràcter sostenible. Els seus materials d’execució són reciclables i/o reciclats, sostenibles, lliures de toxicitat i s’assegura la circularitat dels residus un cop finalitzat el seu cicle de vida.

Organitza: AMB | IMPSOL | AxA
Comissariat i conceptualització: Alejandra Liébana
Assessors: Franc Fernández, Andrea Caparrós, Amadeu Santacana
Disseny Gràfic: Rafael Mateo
Coordinació AxA: Laura Arriola