Quadern de visita a la Sagrada Família

Quadern de visita a la Sagrada Família

Aportacions de diferents arquitectes desprès d’unes visites guiades realitzades durant l’any.

El dia 9 de desembre a les 19:00 es va presentar la publicació ‘Quadern de visita a la Sagrada Família’, que recull aportacions de diferents arquitectes sobre la torre de la Mare de Déu i la Sagrada Família al Saló de la Mercè de la Catedral de Barcelona, desprès d’unes visites guiades realitzades durant l’any.

‘Quadern de visita a la Sagrada Família’ és el resultat de l’aportació personal en forma de text, esquema, croquis o dibuix manuscrit per part d’un grup d’arquitectes de diferents generacions i diversa i reconeguda pràctica professional, que s’ha confeccionat i editat amb motiu de l’encesa per primera vegada de l’estrella que corona la torre de Maria per il·luminar a partir d’ara l’skyline de Barcelona.

Han presentat el llibre Juan Trias de Bes, patró de la Fundació i arquitecte i el doctor arquitecte Jordi Faulí, arquitecte director de la Basílica, amb la presencia de Mons. Sergi Gordo, bisbe auxiliar de Barcelona i el doctor Robert Baró, canonge conservador del patrimoni cultural de la Catedral de Barcelona.

La publicació ha estat possible gràcies a la col·laboració de Ciments Molins.

Arquitectes col·laboradors: