VISITES AxA |VISITA AL NOU EDIFICI ICFO WEST

VISITES AxA |VISITA AL NOU EDIFICI ICFO WEST

Centre de recerca, actualment en construcció, ubicat al Parc Mediterrani de la Tecnologia de Castelldefels destinat a ampliar les actuals instal·lacions de la seu central de l’Institut de Ciències Fotòniques | DIVENDRES 6 DE MARÇ A LES 16:30h.

El proper divendres 6 de març continuarem amb l’agenda de visites d’Arquitectes per l’Arquitectura, amb una visita a l’obra del nou edifici ICFO-W a Castelldefels, obra d’OP.TEAM Arquitectura. El projecte amplia les actuals instal·lacions de l’Institut de Ciències Fotòniques, principalment amb més laboratoris de fotònica i un gran laboratori de nanofabricació.
 
La configuració arquitectònica i estructural de l’edifici ve determinada en gran mesura per la seva distribució funcional interior i per les condicions exigides pel tipus d’investigació que s’hi duu a terme: aïllament i estabilitat tèrmica, absència de llum natural (laboratoris fotònics), versatilitat per ubicar-hi les instal·lacions de suport de l’equipament científic, i una especial incidència en l’estricte aïllament a les vibracions.
 
L’ICFO-W es resol per tant, com un volum compacte, d’una gran rigidesa estructural, aconseguida principalment amb murs de formigó perimetrals i forjats de gran cantell tipus Sandwich, i una aparença predominantment cega i singular.
 
En la mesura que el programa ho permet aquest cos massís i tancat s’esculpeix amb obertures, cossos sortints, perforacions i voladissos, i la seva superfície es matisa amb gelosies i textures, combinant el formigó vist amb la ceràmica, relacionant-lo amb  l’entorn, alleugerint-lo visualment i conferint-li la seva imatge arquitectònica.
 
Aquesta configuració deriva en un procés constructiu especialment interessant en fase d’estructura, amb drenatge per wellpoints, pantalles, murs de formigó vist  amb encofrats trepants, forjats sandwich postesats, lloses de gran cantell, lloses flotants, grans voladissos, etc… i que actualment està a punt de finalitzar.

Cal inscripció prèvia | Places limitades
Més informació a info@arqxarq.es

Amb la col·laboració de la Constructora de Calaf, responsable de l’obra i patrocinador d’AxA.