Debat II. LA PERCEPCIÓ SOCIAL DE L’ARQUITECTURA

Aquest grup de debat integrat actualment per Eugeni Bach, Carlos Ferrater, Eduard Gascón, Emiliano López, Victor Rahola i Jorge Vidal va celebrar una primera reunió de treball el passat 5 de maig.

El seu objectiu final és anar conformant els criteris de la nostra associació per tal de millorar la percepció i l’imatge pública de l’arquitectura, establir mecanismes d’aproximació a la societat, explicar que l’arquitectura de qualitat, aquella que hauria de conformar l’escenari físic de la ciutat i la cultura, es troba en mans i és el resultat del treball dels arquitectes.

La tasca de l’arquitecte, compromesa amb la creació de nous tipus residencials, d’edificis capaços d’abordar les canviants necessitats socials, en l’establiment de pautes mes solidaries en l’ocupació del territori, la construcció de la ciutat i l’ús dels recursos, necessita ser degudament explicada.

Així, davant la visió de l’arquitecte com un obstacle/peatge més de la burocràcia asfixiant o com un estilista plasticien, hem de reivindicar l’arquitectura com a activitat que té com a objectiu la construcció d’espais/llocs propicis per a la vida humana. És, per tant, en aquest territori, el territori en què es produeix l’arquitectura on hem de poder explicar els objectius i els resultats de la nostra feina.

De las diverses idees plantejades, destaca la possibilitat d’abordar el debat sobre aquesta qüestió que a través de visites guiades d’exemples i obres concretes (4):

el jardí, l’espai urbà, l’equipament, la residència

Les obres deurien ser seleccionades d’acord amb uns criteris concrets, aquells que millor s’ajustin a l’objectiu d’explicar l’aportació, el valor afegit que comporta la tasca de l’arquitecte i la seva actitud de servei a la societat. La seva visita respondria a un format obert, similar al d’altres experiències conegudes, on, de la ma de l’autor responsable del projecte i de l’obra, tant arquitectes com usuaris tindrien l’oportunitat de aprofundir en las característiques de l’obra visitada i en els valors de l’arquitectura en general.

Os convidem a tots els que estigueu interessats a sumar-vos a aquest grup de treball i enviar-nos les vostres propostes per poder avançar en la definició i concreció d’aquestes primeres idees.