Iniciativa pel canvi en la tramitació d'expedients d'obres a Barcelona

Iniciativa pel canvi en la tramitació d'expedients d'obres a Barcelona

T18 magazine ha estat convocat el proper dia 31/03/2014, a una reunió amb la Gerència d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona, on exposaran la lamentable situació en que es troba la tramitació d’expedients en tots 10 Districtes i exigir com a col·lectiu una solució.

A continuació podreu trobar l’enllaç a la carta que han redactat i podreu enviar les vostres opinions a iniciativa@t18magazine.com , correu que ens han facilitat per aquesta iniciativa.

Us animem a fer màxima difusió a les xarxes per fer arribar aquesta carta tant a arquitectes com d’altres professionals afectats per la situació i que puguin estar interessats en adherir-se.

Enllaç a la carta