MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: JOSEP BENEDITO

MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: JOSEP BENEDITO

CAMPUS DE LA COMUNICACIÓ – POBLENOU, DISTRICTE 22@, UNIVERSITAT POMPEU FABRA, BARCELONA

2004 – 2009

Com ha estat característic en les diferents implantacions de la Universitat Pompeu Fabra al llarg del procés de creació del campus urbà de la UPF, el complex està integrat per edificis del Patrimoni Històric de la ciutat que es restauren i s’adeqüen al nou ús i edificis de nova construcció.

Cal Aranyó és una antiga fàbrica tèxtil construïda l’any 1872 d’acord amb un projecte realitzat parcialment del que s’han conservat dues peces de considerable valor històric i arquitectònic – la fàbrica i la nau de magatzem–. És la primera que s’implanta sobre la recent creada trama Cerdà amb un projecte que contempla la configuració total de l’illa, amb edificis en el seu perímetre i les calderes a la zona central. Se’n ha conservat la xemeneia que caracteritza la plaça central que funciona novament lligada a la central energètica propera.

La disposició de l’edificació fa compatible la conservació dels vells edificis i la construcció de nous volums basats en l’ordenació del PERI del Campus Audiovisual del 22@.

El conjunt format pels edificis remodelats, els nous edificis de la UPF, juntament amb els platós de Media Complex es desenvolupen al voltant d’una plaça central, oberta als carrers Llacuna i Roc Boronat, que situat a la cota original -1,80 respecte de  l’entorn, es un espai de relació amb voluntat d’articular les connexions entre les diferents peces que integren el complex i al mateix temps potencia la seva relació amb l’entorn creant un àmbit amb vocació d’espai urbà.

El caràcter de les construccions fabrils es manté amb la presència de carrers interiors, de la xemeneia, de la façana i la recuperació dels elements interiors com pilars i bigues de fosa, voltes catalanes i encavallades. Els nous edificis es tracten amb una pell tensa i amb un tractament material que contrasta plàstica i tectònicament amb l’edificació antiga. S’utilitza el vidre serigrafiat amb diferents graus, per aconseguir un efecte de vibració i reflexes. Les obertures queden integrades en la pell general.


Autors: El projecte i la direcció d’arquitectura és dels arquitectes Josep Benedito Rovira i Ramon Valls Ortiz. El projecte i la direcció de la consolidació estructural i la consolidació de façanes és dels arquitectes Antoni Vilanova i Eduard Simó

Col·laboradors: Roger Molas Bernabé, arquitecte, Júlia Barata de Tovar Vilhena, arquitecta, Javier Sánchez – Montaña López, arquitecte, Martin Cerreda Álvarez, arquitecte, Miquel Milian Barreda, amidaments i pressupost i  Direcció d’execució

Fotografies: Lluís Casals