Visita al Mercat del Born

Visita al Mercat del Born

El pròxim dia 14 de desembre a les 10:00 visitarem el Mercat del Born. Enric Sòria ens acompanyarà a l’interior de l’edifici i Pere Buil, de Vora arquitectes, a l’exterior, a l’urbanització.

Punt d’encontre: porta Ciutadella (porta central a la façana del C/Comercial)El próximo día 14 de diciembre a las 10:00 visitaremos el Mercat del Born. Enric Sòria nos acompañará al interior del edificio i Pere Buil, de Vora arquitectes, al exterior, la urbanización.

Punto de encuentro: puerta Ciutadella (puerta central en la fachada de la C/Comercial)

Hi ha un nombre reduït de places per la visita, pel que us preguem que ens confirmeu la vostra assistència el més aviat possible.

PLACES EXHAURIDES

NOTES PER A UNA VISITA AL BORN

El Born era una construcció molt lleugera que va ésser edificada per a una funció molt senzilla: cobrir i protegir una gran àrea destinada a un mercat. Amb posterioritat al seu tancament l’any 1971 les propostes per a la seva reutilització ciutadana i per el seu renaixement arquitectònic han fet aquesta funció bastant més complexa del que va ser aleshores.

Ara ja acabat, per ajudar a entendre el que podem veure, explicaré breument el que precisament ara ja no es pot veure ocult en el llarg procés per a la rehabilitació del Mercat del Born, per convertir-lo finalment en el Centre Cultural, obert recentment al públic.

Amb això espero sobretot que veient i apreciant el que ha nascut en aquest equipament, i coneixent el que va ésser abans, puguem seguir admirant la bondat de l’edifici original que l’ha acollit i li ha prestat la seva arquitectura.

En dir tot això, en realitat no fem mes que posar de manifest un dels principis que han guiat el projecte: conèixer l’arquitectura antiga, el seu estat, els seus valors per a fondre-hi el programa nou amb les condicions tècniques i de confort d’un equipament d’avui, sense alterar la percepció dels materials, l’ordre estructural i compositiu i els valors espacials de l’antic Mercat.

UNA CONSTRUCCIÓ INNOVADORA

En primer lloc vull recordar que el Born era una construcció de factura nova per l’època basada en la incorporació del ferro com a material bàsic i emparentada amb el que es feia a Europa i que va ser divulgada a les Exposicions Universals de Londres i Paris, escenari en el que es  mostraven sobretot els seus avenços industrials i tecnològics. També Barcelona s’hi va afegir amb l’Exposició de 1.888, amb centre en el veí parc de la Ciutadella.

Amb aquest nou sistema constructiu del Born s’aconseguí cobrir una vasta superfície amb singular lleugeresa i permeabilitat espacial, per acollir una activitat urbana, oberta, pública com es el cas d’un gran mercat que abans es realitzava a l’aire lliure. Aquest sistema, entre moltes d’altres avantatges oferia que la seva estructura incorporava a la vegada el propi desguàs de la coberta a través dels seus pilars i arriostraments per conduir l’aigua pluvial al clavegueram en el subsòl.

UN EDIFICI ENVELLIT

Es necessari recordar que el Born ja desocupat es va deteriorar considerablement i no oferia condicions per a ésser ocupat de nou encara que fos ocasionalment amb mínimes condicions de seguretat. Volem recordar que un edifici desocupat i buit, és degrada ràpidament i especialment quan aquest edifici té les característiques de lleugeresa i vulnerabilitat exterior del Born. Quan està buit llarg temps, no hi ha atenció i per tant no hi ha manteniment, i a les pròpies causes derivades de la intempèrie, s’hi sumen les agressions vandàliques externes propiciades per la immunitat.

El Born doncs, presentava un catàleg ric en patologies de la teulada, en tot l’envidrament exterior, en l’estructura de la coberta, i de la façana, en els murs i parets de tancament, etc.

En la reparació d’aquestes malures, es va optar per canviar els materials en mal estat, substituint-los per uns d’igual aspecte i utilitat, però incorporant les millores que els anys han aportat a les tècniques de fabricació. Ens referim a alguns dels elements de fosa dels pilars, riostres, marcs de finestrals i a la reposició i estabilitat de l’entramat resistent de perfils laminars que sosté la coberta, i a les propietats tèrmiques i acústiques d’aquesta. També a totalitat de les teules i de l’envidrament de la façana abans molt vulnerable, a algun element del sòcol de pedra i a la totalitat dels maons ceràmics de la façana amb la seva ornamentació tonal.

UN EDIFICI INDOCUMENTAT

El Mercat del Born era un edifici escassament documentat. Els plànols originals del projecte conservats o localitzats avui son parcials i escassos i els de fabricació i posta en obra quasi inexistents. La reforma i restauració d’un edifici antic com qualsevol construcció, només es pot fer amb plànols. Si no hi son, els has de fer, representant amb exactitud el que es va fer, com si l’edifici antic fos un projecte teu. Només d’aquesta manera pots operar-hi arquitectònicament i corregir els seus mals, entendre la seva naturalesa, les seves propietats i accedir als secrets de les seves lleis estructurals, espacials i de la pròpia construcció. El dilatat procés per arribar a obrir aquest centre cultural ens ha ajudat a fer-ho.

EL COST FORMAL D’UNA REHABILITACIÓ

Les característiques lleugeres i esveltes de l’antic Mercat, en el moment que aquest ha de albergar una nova activitat de característiques molt més complexa que la que tenia, ens plantegen sempre molts problemes . Encara que l’ordre i l’amplitud de les seves mides i del seu volum, pot acollir aquest nou ús amb generositat, la seva constitució formal tan lleugera pròpia d’un mercat no està preparada per contenir l’envergadura i complexitat d’un equipament tècnic de serveis i de confort per a una activitat necessitada avui de mes protecció i control.

Aquest problema ja es va plantejar anteriorment amb el projecte de Biblioteca Provincial, prevista inicialment per el Born, equipament que tenia una envergadura molt superior al Centre Cultural actual. Alertats aleshores d’aquest problema d’encaix es va proposar la construcció d’un edifici extern al Born en un solar municipal disponible i molt a prop, per contenir tot aquest equipament tècnic i conduint des d’aquesta central els serveis i conductes per el subsòl del carrer Comercial al darrera del mercat. Aquest edifici es va realitzar, amb independència i a la vegada de la atzarosa història de la Biblioteca.

Gràcies a aquest edifici annex, amb el programa redefinit més tard per el Centre Cultural es va aconseguir no gravar l’interior de l’edifici amb la presència de maquinària, conductes i soroll i es va completar en aquest projecte concret amb unes galeries interiors adossades al mur perimetral existent , amb una àmplia càmera d’instal·lacions dins el forjat del nou terra trepitjable del Born i aprofitant les noves estructures verticals i horitzontals dels quatre recintes creats al seu interior, per fer arribar el cablejat ocult fins a tot arreu on feia falta.

D’aquesta manera varem aconseguir que aquest equipament tècnic nou, no empastifes amb elements estranys ni el fi entramat estructural ni la important percepció de l’interior de la coberta original que es la gran protagonista espacial del Born.

UN IMPREVIST COMENÇAL

Per acabar, cal subratllar la trascendental novetat que ha representat per a la rehabilitació del Born, la presència en tota l’extensió de l’emergit jaciment arqueològic de la ciutat antiga, que una vegada protegit patrimonialment, ha passat a constituir un sorprenent paisatge incrustat en el subsòl, estenent-se fins els propis límits del mercat i paral·lelament el que per damunt els plegament de la coberta. Una imprevista i insòlita coincidència total.

Aquest jaciment va aparèixer en les obres d’excavació d’un soterrani per a dotar el Born d’un gran dipòsit de llibres per la Biblioteca Provincial, raó per la qual es va haver de refonamentar l’estructura i va ocasionar la desaparició del pla de terra original de l’antic Mercat.

L’assumpció projectual d’aquestes restes va determinar la forma i extensió del nou terra trepitjable del centre que calia reconstruir en el mateix pla que estava. El projecte d’aquest nou terra en el seu perímetre interior va deixar a la vista, a la manera d’un gran mirador, una gran part de les restes de la ciutat derruïda amb posterioritat al desenllaç de la presa de Barcelona al 1714. Aquestes restes son visitables i estan unides al conjunt per diverses escales i ascensors.

Vull fer especial menció per acabar a la convicció que tenim que la incorporació d’aquest jaciment al projecte, ha constituït una “fortuna” que ha enriquit arquitectònicament el conjunt del Born, ara Centre Cultural, més enllà o amb independència inclús del seu valor històric, ja que amb claredat, ordre i extensió aporta el testimoni d’un teixit urbà continu i homogeni que introdueix una gran i nova singularitat a l’antic Mercat en tan conté en el seu interior un bon tros de ciutat sobre la que ell mateix s’ha edificat. Una ciutat a l’interior d’un edifici que forma part de la seva pròpia història.

Enric Sòria, Arquitecte

Hay un nombre reducido de plazas para la visita, por lo que os pregamos que nos confirmeis vuestra asistencia lo antes posible.

PLAZAS AGOTADAS