MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: ELIAS TORRES

MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: ELIAS TORRES

REHABILITACIÓ DE LA CASA VICENS

2013-2017

La rehabilitació de la Casa Vicens ha permès ressuscitar els elements arquitectònics existents i restituir els desapareguts, que s’han pogut reproduir a través de fotografies antigues.

L’aproximació a la Casa Vicens s’ha fet amb respecte i amb una sana distància i independència. Treballant com un cirurgià, s’han substituït les parts que li faltaven a l’obra de la destacada personalitat de Gaudí amb noves incorporacions. En aquest procés ha estat important actuar amb la màxima precisió i sense por.

Dissenyar una nova escala per adaptar-se a les normatives actuals i al mateix temps reemplaçar el fantasma de l’escala original de Gaudí ha estat un repte.

Aquest singular element vertical, acompanyat d’un ascensor, ocupa el cor central de l’edifici i relaciona la casa d’estiueig de tres plantes, que Gaudí va construir el 1885 per a la família Vicens, amb el volum agregat el 1925 de l’arquitecte Serra de Martínez per a allotjar a tres famílies en tres plantes diferents. Els replans de l’escala condueixen a les dependències de la casa original, i el nou volum s’expandeix amb una figura poligonal dins l’ampliació del segle XX. L’escala emergeix a la coberta com un nou volum de geometria complementària a l’estil morisc de la casa.

La Casa Vicens ha passat d’albergar vides privades a tenir ara un ús públic, en convertir-se en casa museu.


Autors: José Antonio Martínez Lapeña i Elías Torres (Martínez Lapeña – Torres Arquitectos), David García (Daw Office)

Equip Martínez Lapeña – Torres: Carla Coromina, David Costa, Adrià Orriols (responsable de projecte i direcció d’obra), Roger Panadès, Galo Pujana y Jennifer Vera

EquipDaw Office: Jesús Amengual (responsable de direcció d’obra), Diana Jiménez, Violeta Linares, Pablo Navas, Laura Pérez, Aina Santesmasses, Cristina Sarandeses, Aina Tugores i Carlos Tugores

Fotografies: Pol Viladoms · Casa Vicens