Archikubik (AxA) rep el Premi d’Urbanisme Espanyol 2021 atorgat pel CSCAE

Archikubik (AxA) rep el Premi d’Urbanisme Espanyol 2021 atorgat pel CSCAE

El projecte premiat és l’Agrociutat Gagarine Truillot, a Ivry -sur-Seine

Archikubik ha rebut el Premi d’Urbanisme Espanyol 2021, atorgat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes d’Espanya (CSCAE) amb el projecte de l’Agrociutat Gagarine Truillot, a Ivry -sur-Seine.

Per a aquesta edició del Premi d’Arquitectura CSCAE, s’han seleccionat 21 finalistes entre més de 650 projectes. En total, s’han concedit 6 premis segons diferents valors, i també 3 distincions especials (Premi d’Arquitectura Espanyol, Premi d’Urbanisme Espanyol i Premi a la Permanència).

Al cor de la ciutat d’Ivry-sur-Seine (Val de Marne), el projecte urbanístic de l’Agrociutat Gagarine Truillot és un exemple paradigmàtic de regeneració urbana en un sector ANRU (sector identificat com prioritari per la Agència Nacional de la Renovació Urbana).

Aquesta ZAC (Zona d’Ordenació Concertada) portada per GPA – EPA ORSA, desenvolupa els valors del mixed-use, els nous usos, la cocreació amb els habitants, el que ja existeix, l’economia circular i solidària i la desestandardització dels nostres modes de vida.

Dins d’un barri tranquil que afavoreix la mobilitat dels vianants, el projecte ofereix una ciutat de proximitat, unida i apropiable, on l’espai públic i la vegetació són una autèntica oportunitat de cohesió social i creen autèntics paisatges agrícoles en zones urbanes denses. El plantejament urbanístic de transició, acompanyat per la Galeria Municipal d’Art Contemporani Fernand Léger, ha proposat des del principi una reflexió al voltant de la memòria col·lectiva i la poesia del lloc.

L’equip que treballa al projecte:

Client: Grand Paris Aménagement – EPA ORSA – Urbanista: Archikubik – Sociòleg: Ville Hybride – Paisatgistes: La Compagnie du Paysage – Bioclimàtica: Franck Boutté Consultors – Enginyeria: EPDC – Sanejament: Prolog Ingénierie – Acústica: Altia

I l’enorme ecosistema que dona a aquest projecte tota la seva riquesa.